V prostorih Zavoda sv. Stanislava bo 27. in 28. novembra potekal mednarodna konferenca o katoliškem šolstvu v Sloveniji, o njegovem poslanstvu in izzivih, ki so pred njim z naslovom »Poslanstvo katoliških šol: odgovor na sodobne izzive.« Namen simpozija je skupaj z vsemi zainteresiranimi deležniki sooblikovati smernice za prihodnji razvoj katoliškega šolstva. Simpozij je na nek način odgovor na pobudo, ki jo je spomladi oblikovala Kongregacija za katoliško vzgojo v Vatikanu.

Kongregacija je namreč v pripravah na jubilejno leto 2015, ko bomo praznovali nekoliko bolj okrogli obletnici dveh pomembnih dokumentov, pripravila spodbudo, ki jo je objavila in posredovala tudi vsem škofovskim konferencam. Prihodnje leto bomo obeležili 50 let od koncilskega dokumenta Gravissimum Educationis in 25 let od apostolske konstitucije Ex Corde Ecclesiae. V okviru praznovanj je predvideno tudi veliko srečanje v Rimu in na to srečanje se pripravljamo tako na lokalni kot tudi globalni ravni.

 

Del širših priprav je zaznavanje in analiziranje stanja na terenu. V Vatikanu so tako ob dokumentu, ki so ga objavili aprila, pripravili tudi anketni vprašalnik, s katerim so želeli od posameznih škofovskih konferenc pridobiti konkreten vpogled v trenutno situacijo, s katero se soočajo katoliške šole po posameznih državah.

 

Za Slovenijo je poročilo po mandatu škofovske konference pripravil IREŠ, ki deluje pod okriljem Zavoda sv. Stanislava. V procesu priprave poročila pa smo spoznali, da bi bilo smotrno ugotovitve poročila uporabiti za izhodišče širše razprave, ki bi mogla ne le predstaviti trenutnega stanja in izzivov, ampak ponuditi tudi nekaj smernic za nadaljnji razvoj.

 

Simpozij je tako zastavljen zelo široko in odprto. S pomočjo izkušenj naših gostov iz tujine in ob predstavitvi situacije v Sloveniji želimo odpreti prostor za razpravo in skupno razmišljanje. Vsi udeleženci simpozija ste lepo vabljeni k aktivnemu sodelovanju. Prostora za diskusije bo veliko, v četrtek zvečer bomo imeli še zelo pestro okroglo mizo in v petek predvidevamo nekaj dela po skupinah, kjer bi res želeli slišati vsa mnenja in predloge.

 

Želimo si, da bi se v okviru simpozija še jasneje seznanili s situacijo in da bi zares skupaj zastavili še nekaj korakov, ki jih bomo morali storiti v prihodnje.

Program

S spletne strani Zavoda sv. Stanislava[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Objavljeno 24. 11. 2014

Podobni prispevki