Zavod sv. Stanislava in Oddelek za pravo in religijo univerze Brigham Young University iz Prova v Združenih državah Amerike bosta v sredo, 5. decembra 2012, v dvorani Matije Tomca v Zavoda sv. Stanislava soorganizirala mednarodno konferenco z naslovom Religijski pouk v svetu danes (Religious Education in the World Today). Govorni jezik bo angleški.

Na konferenci bodo predstavniki iz različnih držav sveta predstavili položaj religijskega pouka znotraj njihovih izobraževalnih sistemov. Svojo prisotnost so potrdili predavatelji iz Avstrije, Indonezije, Latvije, Nepala, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Slovaške, Srbije in Združenih držav Amerike.

Večina predavateljev je napisala prispevek za zbornik The Routledge International Handbook of Religious Education, ki je pred kratkim izšel pri založbi Routledge Press. V zborniku je opisano aktualno stanje na področju religijskega pouka v 53 državah sveta. Zbornik predstavi vse vodilne svetovne politične sisteme, v pregled vključi 23 evropskih držav (tudi osem nekdaj socialističnih, danes članic Evropske unije), osem azijskih držav, Avstralijo, Kanado, Združene države Amerike, štiri države nekdanje Sovjetske zveze, tri države Srednjega vzhoda in tri afriške države. Omenjene države predstavljajo tudi različne verske prakse oz. prevladujoče religije in sicer krščanske Cerkve (katoliško, pravoslavno in protestantsko), islam, hinduizem, budizem in druge verske skupnosti.

V uvodu, ki ga je napisal dr. Cole Durham in sodi med vodilne avtoritete na tem področju v svetovnem merilu, je poudarjeno, da prispevki kažejo, kako mora vsaka država sama najti rešitev pri iskanju ravnotežja med zahtevami po spoštovanju pravic posameznika ter interesi institucij (države, Cerkve). Pri tem je sistem poučevanja religijskega pouka verodostojen odraz, do kakšne mere je religija v določeni državi omejena samo na zasebni sektor ali pa ima legitimno vlogo tudi v javnem življenju oziroma ali ima religija ključno vlogo pri vzgoji in izobraževanju ali pa v tem procesu predstavlja oviro. Poleg praktičnih opisov stanja pri religijskem pouku v posameznih državah (npr. problematika nošenja muslimanskih naglavnih rut na francoskih šolah, križ na javnih šolah v Italiji), se zbornik dotika tudi vse večjega odstotka svetovne populacije, ki je neverujoča oz. versko neopredeljena, s čimer se mora danes soočati vsak izobraževalni sistem. Tudi s predstavitvijo zgodovinskih razlogov za današnje stanje v posameznih državah pričujoči zbornik prispeva k boljšemu razumevanju med narodi in pravičnejši družbi.

Na konferenci v Ljubljani bosta sodelovala urednika tega dela: dr. Derek H. Davis iz Združenih držav Amerike in dr. Elena Miroshnikova iz Rusije. Dr. Derek H. Davis je profesor političnih ved ter avtor 17 knjig in številnih znanstvenih člankov o verski svobodi in odnosih med državo in Cerkvijo. Dr. Elena Miroshnikova pa je trideset let poučevala rusko kulturo, filozofijo in literaturo na univerzitetni ravni. O odnosih med državo in Cerkvijo je napisala več knjig. Dela pri komisiji za Človekove pravice brez meja v Bruslju.

Na konferenci bo spregovoril tudi dr. Cole Durham, direktor Mednarodnega centra za pravo in religijske študije pri Brigham Young University, ki je dejaven na področju primerjalnega ustavnega prava, svetovalec pri OVSE-ju za področje verske svobode ter član številnih ameriških in mednarodnih svetovalnih organih, ki se ukvarjajo z vprašanji verske svobode in odnosi med državo in Cerkvijo oz. verskimi skupnostmi.


Program

Sreda, 5. december 2012

08.30: odprtje mednarodne konference z glasbenim uvodom

Pozdrav predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti akad. dr. Jožeta Trontlja.
Pozdrav ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. dr. Antona Stresa.
Pozdrav predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Pozdrav dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani dr. Christiana Gostečnika.
Pozdrav direktorja Zavoda sv. Stanislava dr. Romana Globokarja.

1. del – predsedujoči: dr. Drago Čepar (Slovenija)

09.00–09.20 – Rusija: Elena Miroshnikova
09.20– 09.40 – Slovaška: Michaela Moravčikova
09.40–10.00 – Srbija: Olivera Koprivica
10.00–10.20 – Poljska: Jacek Tendej
10.20–10.35 – Razprava

2. del – predsedujoči: dr. Stanko Gerjolj (Slovenija)

11.00–11.20 – Avstrija: Stanko Gerjolj
11.20–11.40 – Indonezija: Masykuri Abdillah
11.40–12.00 – Nepal: Kanak Bikram Thapa
12.00–12.20 – Latvija: Edvins Danovskis
12.20–12.40 – Slovenija: Drago Čepar
12.40–12.55 – razprava

13.00 – novinarska konferenca v salonu Janeza Pavla II. (prvo nadstropje).

Sodelujoči bodo spregovorili o dopoldanskem programu in predstavili zbornik The Routledge International Handbook of Religious Education.

Plenarna seja – predsedujoči: dr. Lovro Šturm (Slovenija)

16.00–16.20 – ZDA: Derek Davis
16.20–16.40 – Portugalska: Jorge Bacelar Gouveia
16.40–17.00 – pogled na tematiko na svetovni ravni: Cole Durham
17.00–18.30 – odprta razprava za vse udeležence

Na plenarno sejo in razpravo so organizatorji posebej povabili strokovnjake in predstavnike vseh verskih skupnosti iz Slovenije. Zainteresirane medije prosijo, če prošnjo za morebitne intervjuje z udeleženci konference najavijo vnaprej.


Dodatne informacije dobite pri gospodu Marku Weilgunyju na GSM: 040/727–297 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].

Objavljeno 29. 11. 2012

Podobni prispevki