Katedra za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani organizira mednarodno konferenco z naslovom »Pogled na družino in spolnost v Katoliški cerkvi po Drugem vatikanskem koncilu«, ki bo potekala v prostorih Teološke fakultete v sredo, 20. maja 2015, od 9.00 do 18.30.

Konferenca je posvečena 50-letnici Pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu Drugega vatikanskega koncila, ki je cerkveno občestvo pozval k globlji občutljivost na družbenem in etičnem področju. Koncil vernike poziva naj se v dialogu z vsemi državljani dejavno vključijo v izgradnjo boljše in pravičnejše družbe. Posebno pozornost koncil posveča tudi družini in pomenu zakonske zveze. Vprašanju družine in zakonske zveze sta posvečeni tudi lanskoletna izredna in letošnja redna škofovska sinoda v Rimu, ki zelo odmevata znotraj cerkvene skupnosti in tudi širše. Na konferenci želi odprto spregovoriti o tej problematiki, pokazati na spremembe, ki so se zgodile po koncilu, in na določene dileme, ki ostajajo še vedno nerazrešene. Kakšen pomen ima družina v današnjem svetu? Kakšen status naj imajo v cerkveni skupnosti ločeni in ponovno poročeni? Kakšen naj bo odnos do istospolno usmerjenih? Kako se s temi vprašanji soočajo v sosednjih državah? Kaj lahko pričakujemo o jesenske škofovske sinode v Rimu?

Na konferenco smo povabili ugledne goste iz tujine. Rektor Katoliškega inštituta iz Pariza Phillipe Bordeyne bo spregovoril o upoštevanje postopnosti v moralnem življenju. Zaslužni profesor moralne teologija iz Münstra Antonio Autiero bo osvetlil vprašanje odnosov do istospolno usmerjenih od koncila do danes in pokazal na spremembe, ki so se zgodile na tem področju. Moralni teolog iz Briksna na Južnem Tirolskem in predsednik Evropskega združenja teologov Martin Lintner bo predstavil, kako se je po koncilu razvijala problematika ločenih in ponovno poročenih ter nakazal na možne izhode na bližnji sinodi. Moralna teologinja iz Djakova Suzana Vuletić pa bo na podlagi raziskave med hrvaškimi katoličani izpostavila ključne izzive za sodobno krščansko etiko na področju spolnosti, zakona in družine.

Predavanja tujih gostov bodo v dopoldanskem času in bodo odprta za širšo zainteresirano publiko. Po vsakem predavanju bo možnost za razpravo. Za slovenski prevod predavanj bo poskrbljeno.

V popoldanskem času (14.30 – 16.45) bosta istočasno potekali dve delavnici. V prvi delavnici bo potekala razprava o heteroseksualnih skupnostih in njihovem mestu v Cerkvi in v družbi. Temo bodo osvetlili naslednji razpravljavci: Miran Špelič, Marijan Turnšek, Borut Košir, Ivan Platovnjak, Igor Bahovec, Andrej Šegula, Tadej Stegu. Druga skupina pa se bo posvetila vprašanju homoseksualnih skupnostih in njihovem mestu v Cerkvi in v družbi. Svoja stališča bodo v razpravi predstavili: Janez Juhant, Andrej Saje, Ivan Štuhec, Tadej Strehovec in Barbara Simonič. Po razpravah v obeh skupinah bo od 17.15 do 18.30 sledila še plenarna razprava. Tudi popoldanski del konference bo odprt za vse, ki jih ta vprašanja zanimajo.

Organizatorja konference sta predstojnik katedre za moralno teologijo prof. dr. Ivan Štuhec in sodelavec na katedri doc. dr. Roman Globokar. Za več informacij: [email protected].

Objavljeno 18. 05. 2015

Podobni prispevki