Zaradi nemotenega poteka bogoslužja pri maši ob pokopu škofa Rožmana in kakovostnega spremljanja dogodka novinarje, fotografe, snemalce in druge sodelavce prosimo, da upoštevate navodila v nadaljevanju.

Gibanje v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja bo zaradi števila navzočih omejeno. Novinarje in njihove sodelavce prosimo, da spoštujejo sakralnost prostora in navodila, ki jih bodo dobili tudi na kraju samem.

1. Glavna navodila

Novinarji, snemalci in fotografi boste v stolnici zasedli za vas rezervirana mesta pri stranskem oltarju v desnem krilu cerkve (ob Marijinem oltarju). V stolnici bosta navzoča sodelavca Nadškofije Ljubljana, pri katerih boste lahko dobili dodatne informacije. Prosimo, da obhajila vernikov in darovanja prostovoljnih prispevkov ne fotografirate. Fotografiranje ne bo mogoče v neposredni bližini kapele med obredom pokopa na koncu maše.

2. Obleka

Novinarje, fotografe, snemalce in njihove sodelavce prosimo, da na slovesnost pridete v primerni svečani obleki.

3. Kontakti za dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri gospe Manici Ferenc, tel. 031 678 588.

4. Zbirni mesti

– ob 8.30 – pri glavnem vhodu v nadškofijo (Ciril-Metodov trg 4)

– ob 14.30 – pred ljubljanskimi vrati stolnice (stranska vrata s Ciril-Metodovega trga)

Objavljeno 11. 04. 2013

Podobni prispevki