V ponedeljek, 14. maja 2012, je v Uršulinskem samostanu pri Svetem Duhu pri Škofji Loki potekalo letno srečanje članov Konference redovnih ustanov Slovenije (KORUS) in Slovenske škofovske konference (SŠK). Srečanja so se udeležili redovni predstojniki in člani SŠK, navzoč pa je bil tudi apostolski nuncij v Republiki Sloveniji nadškof msgr. Juliusz Janusz. Obravnavali so vprašanje poklicanosti v katoliški veri in Cerkvi, posebej pa so se posvetili vprašanju duhovnih poklicev na pragu prihodnjega leta vere in priprave na pastoralno načrtovanje za novo evangelizacijo.

V prvem delu so bili trije referati na temo Poklici v luči nove evangelizacije, ki so jih pripravili s. Štefka Klemen OSU, sodelavka centra za duhovne poklice, rektor Bogoslovnega semenišča v Ljubljani dr. Franc Šuštar in br. Matej Nastran, OFMCap. Referatom je sledila diskusija.

S. Štefka Klemen je najprej predstavila raznovrstnost poklicev s posebnim poudarkom na duhovnih poklicih. Zaradi spremenjenih družbenih razmer smo pred novimi izzivi, in sicer, kako v današnjem okolju odkrivati duhovne poklice ter mladim pomagati pri razločevanju, kam jih Bog kliče. Izzivi, s katerimi se Cerkev danes sooča pri manjšem številu poklicev, so med drugim manjše družine, kasnejša zrelost, pomanjkanje vere in odsotnost verske prakse. Za nove duhovne poklice je potrebno okrepiti komunikacijo, sodelovanje in združiti najboljše moči pri oblikovanju kadrov.

Dr. Šuštar je na podlagi izkušnje Semenišča izpostavil temeljna izhodišča in zahteve, ki se postavljajo pri kandidatih za duhovniški poklic: Psihofizična in čustvena zrelost kandidata, izkušnja vere in osebnega odnosa do Boga ter pravi motiv za duhovni poklic.

Br. Nastran je izpostavil krizo kot priložnost za spreobrnjenje, refleksijo ter vprašanje, kaj nam pri zmanjševanju poklicev Bog želi povedati. Pri manjšem številu duhovih poklicev se je potrebno upreti skušnjavi popuščanja in zmanjševanja kriterijev za sprejem kandidatov. Predstavil je pozitivno izkušnjo vzgoje in razločevanja ter individualni pristop.

V pogovoru so bili redovniki in škofje edini, da je potrebno poklicno pastoralo stalno izpopolnjevati, temeljito pripraviti vzgojitelje in v tem procesu združiti najboljše moči.

Udeleženci srečanja so se dotaknili tudi sedanjega trenutka in preizkušenj v Cerkvi na Slovenskem. Izpostavili so potrebo po večji enotnosti in solidarnosti med škofi, duhovniki in redovniki ter med vsemi člani Cerkve na Slovenskem. Škofje in redovni predstojniki vabijo člane Katoliške Cerkve in posameznih občestev ter skupnosti k resnični in pristni medsebojni povezanosti.

Objavljeno 15. 05. 2012

Podobni prispevki