V ljubljanski stolni cerkvi sv. Nikolaja bo v nedeljo, 27. maja 2012, ob 19.30 letni koncert Zbora ljubljanskega semenišča pod vodstvom dirigenta Gregorja Klančiča. Zbor bo z igranjem na orgle spremljala Alenka Šutar. Bogoslovcem se bo kot gostujoči pevci pridružili duhovniki, ki pojejo v oktetu Oremus.

Zbor ljubljanskega semenišča bo izvedel naslednji program:

 • Mihael Haller (1840–1915): Tu es Petrus, spremljava: Franc Kimovec (1878–1964)
 • Franz Liszt (1811–1886): Sv. Ciril in Metod
 • Iz vzhodne liturgije: Marijina
 • Anton Foerster (1837–1926): Ave, Maria
 • Vinko Vodopivec (1878–1952): Missa in honorem s. Vincentii Martyris
 • Siegfried Singer (1853–1920): Go, tell it on the mountain
 • Manfred Hilger (1941): Joshua fit the battle of Jericho
 • Jože Trošt (1940): Mogočno se dvigni
 • prir. Edi Gašperšič (1936–1999): Pozdrav Mariji
 • Peter I. Čajkovski (1840–1893): Otče naš
 • Peter I. Čajkovski (1840–1893): Antifona
 • Karol Pahor (1896–1974): Pa se sliš’

Objavljeno 24. 05. 2012

Podobni prispevki