Izjava nadškofa msgr. Stanislava Zoreta OFM v podporo generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference dr. Tadeju Strehovcu

Sodni postopek proti generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference dr. Tadeju Strehovcu, ki se je začel pred Okrožnim sodiščem, je poskus discipliniranja in posledično samocenzure vseh, ki mislijo in živijo drugačne vrednote, kot jih zagovarjajo tako imenovana družbeno civilna gibanja, ki zagovarjajo splav. Pri tem gre za poskus omejevanja svobode slovenskih katoličanov, da v javnosti ne bi govorili o vrednotah in vsebinah našega verskega in moralnega nauka. Upam, da bodo slovenski katoličani in drugi kristjani ob teh poskusih prišli do spoznanja, da gre za preganjanje vere in s tem za protiustavno delovanje, saj ustava v 41. členu zagotavlja svobodo izpovedovanja vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju. Prepričan sem, da bodo kristjani tudi preko tega sodnega postopka in njegove odmevnosti v javnosti spoznali, da se je za pravice, ki nam jih zagotavlja naša ustava in ki so v demokratičnem svetu same po sebi razumljive, potrebno tudi javno izpostaviti in jih zahtevati. Ob tem pričakujem, da bo tudi ta poskus vodil do večje demokratizacije našega družbenega prostora in do jasnejšega razumevanja ter sprejemanja verske svobode in izražanja vere tudi v javnosti. Generalni tajnik SŠK uživa popolno zaupanje škofov in tudi sam ga podpiram v njegovih prizadevanjih za spoštovanje življenja, verske svobode in človekovih pravic.

Msgr. Stanislav Zore OFM
Ljubljanski nadškof metropolit in
predsednik Slovenske škofovske konference

Objavljeno 30. 08. 2018

Podobni prispevki