Verjetno se je že marsikdo vprašal, kako je nadškofija organizirana in kako deluje. Na spletnih straneh Nadškofije Ljubljana se lahko seznanite tudi s tem. V zavihku “Nadškofija” najdete podzavihek “Nadškofijska kurija“. Le-ta združuje različne urade, ki odgovarjajo na različne potrebe vernikov. Ordinariat, osrednji urad nadškofije, poleg ostalih obveznostih, ki jih opravlja, služi tudi kot nekakšen “usmerjevalni center”, saj vas bodo prijazni uslužbenci radi usmerili na pravi naslov. V naši škofiji službo generalnega vikarja opravlja pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, med njegovimi nalogami pa je tudi pomoč nadškofu pri vodenju nadškofije. Osnovno Jezusovo naročilo, naj bo evangelij oznanjen vsemu stvarstvu (Mr 16,15) skuša uresničiti Pastoralna služba, o kateri pa bomo kaj več napisali v prihodnosti. Za upravo premožnja skrbi Nadškofijska gospodarska uprava, pod katero spada tudi Škofijska knjigarna, ki se nahaja v neposredni bližini nadškofije. Za ohranjanje zgodovinskega spomina skrbi Nadškofijski arhiv, za cerkvenopravne zadeve pa skrbi Metropolitansko cerkveno sodišče.

Sodeč po analizah pa obiskovalce naših spletnih strani zelo zanima teritorialna ureditev nadškofije. Nadškofijo najprej delimo na štiri arhidiakonate. V tem “podzavihku” lahko preberete v kateri arhidiakonat spadajo posamezne dekanije in kdo so njihovi arhidiakoni. Dekanija je naslednja, nižja teriotiralna ureditev. V naši nadškofiji jih je 17. Še nižje pa je naša krajevna Cerkev razdeljena na župnije. Na spletni strani najdete vse osnovne podatke vseh naših župnij, vključno z duhovniki, ki na njih delujejo. Trudimo se, da so podatki sproti ažurirani. Če torej povzamemo: več župnij tvori dekanijo, več dekanij arhidiakonat, slednji pa sestavljajo (našo) naškofijo.

Vabljeni, da spremljate novosti na naši spletni strani, sledite pa nam lahko na naših družbenih omrežjih: profilu nadškofa na Facebooku, Twitterju in Instagramu ter Nadškofije Ljubljana v Google+ in Youtubu.

Svoje pobude in želje lahko sporočite na: [email protected].

Objavljeno 13. 03. 2018

Podobni prispevki