Navada je, da obhajamo osmino za edinost kristjanov v dneh med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma je leta 1908 predlagal Paul Wattson, ker je to teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla in ima torej simbolični pomen (po rimskem koledarju so takrat 18. januarja obhajali praznik Sedež apostola Petra, 25. januarja pa še danes praznujemo spreobrnjenje apostola Pavla). Gradivo za osmino že dolga leta skupaj pripravljata Papeški svet za edinost in komisija Vera in cerkvena ureditev (Faith and Order) pri Svetovnem (Ekumenskem) svetu Cerkva. Namenjeno je tako za čas osmine kot tudi za vse leto, ko naj bi bilo v pomoč in spodbudo za zasebno ali skupno molitev ob drugih ekumenskih srečanjih.

Glavna misel letošnje osmine »Kaj Bog hoče od nas?« je vzeta iz preroka Miheja. Premišljevali bomo o tem, kako je iskanje vidne edinosti neločljivo povezano s prizadevanjem za pravičnost in dostojanstvo vsakega človeka.

Letošnji osnutek gradiva je pripravilo Študentsko krščansko gibanja Indije (SCMI) ob posvetovanju z Vseindijsko katoliško univerzitetno federacijo (AICUF) in z Narodnim svetom Cerkva v Indiji (NCCI). Dokončno obliko je temu gradivu dala skupina, ki sta jo imenovala komisija Vera in cerkvena ureditev ter Papeški svet za edinost.

Gradivo, ki je pripravljeno na svetovni ravni, naj bi bilo prilagojeno za rabo na krajevni, narodni ravni. Pri takšni prilagoditvi naj bi sodelovale krščanske Cerkve, ki so navzoče v določenem narodu. V Sloveniji je pri pripravi nagovorov in prošenj letos prvič sodelovala Evangelijska binkoštna Cerkev.

Dogodki v Ljubljani ob molitveni osmini

V torek, 15. januarja 2013, ob 19.30 bo v uršulinski cerkvi Sv. Trojice v Ljubljani koncert pravoslavnega zbora Prvo beograjsko pevsko društvo iz Beograda pod vodstvom zborovodkinje Svetlane Vilić. Gre za najstarejši zbor v Srbiji, ustanovljen leta 1853, ki je nastopal pred največjimi vladarji Evrope, kot zbor Kraljevega dvora pa je sodeloval tudi pri kronanju vseh srbskih vladarjev in intronizaciji patriarha srbske pravoslavne Cerkve. Zbor bo izvajal bogoslužne tekste pravoslavne liturgije, ki je dragocena skupna dediščina vzhodne in zahodne Cerkve iz časa pred cerkvenim razkolom. Koncert bo obenem tudi ekumensko srečanje predstavnikov in vernikov različnih krščanskih Cerkva.

V petek, 18. januarja 2013, ob 18.30, bo v ljubljanski stolnici mašo ob začetku molitvene osmine za edinost kristjanov. Maševal bo nadškof dr. Anton Stres.

V nedeljo, 20. januarja 2013, ob 9.00, bo molitvena ura za edinost v župniji Križe.

nedeljo, 20. januarja 2013, ob 11.00, bo ekumenska Božja služba z nagovori predstavnikov krščanskih Cerkva v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani. Pri bogoslužju bodo prepevale družine iz gibanja Marijino delo.

četrtek, 24. januarja 2013, ob 20.00, bo taizéjska molitev v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja na Gosposvetski 9.

V petek, 25. januarja 2013, ob 18.30 bo v ljubljanski stolnici mašo ob zaključku molitvene osmine za edinost kristjanov. Maševal bo stolni prošt in župnik prelat Jožef Lap.

V nedeljo, 27. januarja 2013, ob 10.00 ob prazniku sv. Save bo  slovesna Božja liturgija, ki ji bo sledil praznični recital v srbski pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda v Tivoliju v Ljubljani.

Dodatne informacije o dogodkih na ravni Nadškofije Ljubljana dobite pri tajniku Slovenskega ekumenskega sveta dr. Bogdanu Dolencu, e-naslov: [email protected].

Gradivo za uporabo pri bogosložju.

 

Objavljeno 11. 01. 2013

Podobni prispevki