Škofijska karitas Ljubljana je v soboto, 12. januarja 2013, organizirala tradicionalno srečanje za prostovoljce in sodelavce župnijskih in škofijske Karitas v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, kjer so bili tudi letos prijazno sprejeti, za kar se iskreno zahvaljujejo.

V zadnjih letih si na tovrstnih srečanjih prizadevajo sodelavcem ponuditi strokovne vsebine, ki dajo smernice in znanje za delo z ljudmi v stiski. Zavedajo se, da materialna pomoč ne zadostuje. Ljudje vedno bolj potrebujejo tudi usmerjanje in svetovanje. Laično svetovanje v veliki meri poteka tudi v okviru župnijskih Karitas, medtem ko strokovni sodelavci na škofijski ravni že od vsega začetka nudijo strokovno svetovanje in spremljanje vsem, ki se oglasijo po tovrstno pomoč.

Zbrane je v predavanju z naslovom Družina, ki je nimam nagovoril p. dr. Christian Gostečnik OFM. Dr. Gostečnik je govoril o samospoštovanju, pozitivni samopodobi in samozavesti, o osebnem dostojanstvu, občutku varnosti in sprejetosti, ki jih kot otroci pridobivamo v okviru osnovne družine in jih kasneje nadgrajujemo v odnosu do drugih. Izkušnje iz družinskega okolja so ključnega pomena, odslikavajo se v odnosu do življenja, dela in v odnosih do drugih ljudi. Kaj pa tisti, ki imajo slabe izkušnje iz družinskega okolja, tisti, ki nimajo družine, tisti, ki so odraščali brez očeta, brez mame. Mednje sodi veliko ljudi, s katerimi se srečujejo karitativni delavci. Kako jim lahko ti pomagajo pridobiti občutek pripadnosti, občutek, da so tudi oni ljubljeni, čeprav so sami, brez pomoči, pogosto brez dostojanstva? – Na to temo so po predavanju potekale delavnice, na katerih so navzoči soočili mnenja in izkušnje.

Zelo dober odziv, dogodka se je udeležilo kar 250 prostovoljcev iz celotne ljubljanske nadškofije, navdušenje nad predavanjem, sodelovanje v delavnicah in številni pozitivni odmevi o dogodku utrjujejo mnenje, ki ga imajo na Škofijski karitas Ljubljana o tem, kako pomembno je ljudem v stiski nuditi tudi nematerialno pomoč in kako potrebno je, da sodelavce opremljajo z znanji ter jim dajejo podporo pri njihovem delu.

Poročilo je pripravila sodelavka Škofijska karitas Ljubljana Polona Miklič, ki je po e-pošti na naslovu [email protected] na voljo tudi za pojasnila in dodatne informacije.

Objavljeno 16. 01. 2013

Podobni prispevki