V tem tednu bodo potekali informativni dnevi v srednješolskih in visokošolskih ustanovah nadškofije Ljubljana.

Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

Informativni dnevi na Fakulteti za poslovne vede, ki je prva fakulteta nastajajoče katoliške univerze pri nas, bodo potekali v petek, 15. februarja 2013, ob 10.00 in 15.00 ter v soboto, 16. februarja 2013, ob 10.00 v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Informacije o programu

Fakulteta za poslovne vede izvaja javnoveljavni univerzitetni študijski program Poslovne vede. Program je primeren za redni študij, njegova oblika pa je prilagojena tudi za zaposlene. Delo poteka v sodelovanju z uglednimi gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami. Mednarodna dejavnost fakultete je osredotočena na Mednarodno zvezo katoliških univerz s sedežem v Parizu v Franciji. Po uspešnem koncu študija študent pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN)/diplomirana ekonomistka (UN).

Prednosti študija

  • individualen pristop k poučevanju,
  • celovito in praktično znanje poslovnih ved,
  • možnosti štipendiranja in druge oblike pomoči,
  • veščine pogajanj, vodenja ljudi, komuniciranja, financ, prava in učenje tujih jezikov,
  • sodelovanje s priznanimi tujimi univerzami,
  • popust pri šolnini za diplomante in v primeru prehodov med programi.

Zaposlitvene možnosti

Program omogoča zaposlitev v organizacijah tržnega, javnega in nepridobitnega sektorja; to je v podjetjih, zavodih, državni upravi, bankah in zavarovalnicah. Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjili na vodstvenih mestih v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah ter državni upravi; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot notranji revizorji, davčni svetovalci; v malih (osebnih in družinskih) podjetjih; kot gospodarski raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih in na podobnih delovnih mestih v organizacijah članic EU.


Dodatne informacije dobite na sedežu Fakultete za poslovne vede na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, tel. 0820/52–300 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dnevi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na Poljanski cesti 4 v Ljubljani bodo potekali v petek, 15. februarja 2013, ob10.00 in ob 15.00 ter v soboto, 16. februarja 2013, ob 10.00. Istočasno bodo predstavitve potekale tudi na Slovenski ulici 17 na enoti v Mariboru.

Obiskovalcem bodo predstavili triletni univerzitetni program Teološke in religijske študije ter pedagoški dvopredmetni študij Teologija; v Ljubljani bo potekal v povezavi s Filozofsko fakulteto, v Mariboru pa s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Triletni program Teoloških in religijskih študijev, ki se izvaja v Ljubljani in Mariboru, je primeren za vse, ki si želijo pridobiti dobro osnovo s področja humanistike in religiologije za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Primeren je kot priprava za magistrski program Zakonske in družinske študije, ki vodi do programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija. Dvopredmetni programi so primerni za tiste, ki bi radi osnovnemu izobraževanju s področja jezikov, zgodovine, sociologije, matematike ali česa podobnega dodali teološka vedenja in veščine na področju pedagoško-izobraževalnega delovanja. V Ljubljani bo predstavljena tudi možnost študija enovitega magistrskega programa Teologija, ki je namenjen tistim, ki želijo osvojiti temelje humanističnih znanj in se poglobiti v teološka védenja.


Dodatne informacije dobite na sedežu Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/434–58–18 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska

Na Gimnaziji Želimlje in v Domu Janeza Boska bosta informativna dneva potekala v petek, 15. februarja 2013, s pričetkom programa ob9.00 in 15.00, v soboto, 16. februarja 2013, pa ob 9.00.

Na srečanjih bo predstavljen potek vpisa in posebnosti pri vpisu na Gimnazijo Želimlje (izbira tretjega tujega jezika, nadstandardne storitve ipd.). Po uvodni predstavitvi si bodo obiskovalci lahko ogledali ustanovo in srečanje sklenili v šolski jedilnici. Ob manjšem prigrizku bodo poklepetali z dijaki in zaposlenimi v ustanovi.


Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda sv. Frančiška Saleškega v Želimljem 46, tel. 01/470–21–04 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom in Glasbena šola

Informativna dneva o vpisu na Škofijsko klasično gimnazijo, v Jegličev dijaški dom ali Glasbeno šolobosta v petek, 15. februarja 2013, ob9.00 in ob 15.00, v soboto, 16. februarja 2013, pa ob 9.00.

Poleg predstavitve gimnazije in njenega programa si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi informativne točke, na katerih jim bodo dijaki prikazali raznolike dejavnosti in živahen šolski utrip.

Škofijsko klasično gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava obiskuje preko 600 dijakinj in dijakov iz celotne Slovenije. Šolska vzgojna usmeritev temelji na evangeliju, klasični kulturi in ustvarjalnem sobivanju. Dijaki, ki živijo daleč od šole, najdejo svoj drugi dom v Jegličevem dijaškem domu, ki ga obiskuje skoraj tretjina gimnazijcev. Glasba in glasbeno poustvarjanje imata že od ustanovitve Zavodaposebno mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu, zato je pozornost namenjena kakovostni ponudbi in vključitvi čim večjega števila učencev v različne oblike glasbenih dejavnosti – predvsem zbore in orkestra. Kakovostno dodatno izobraževanje na tem področju nudi Glasbena šola, kjer se učenci lahko učijo igranja na enajstih inštrumentih, klasičnega in jazz petja ter glasbene teorije. Glasbeno šolo obiskuje 270 učencev. Možnost bivanja v Študentskem domu Janeza F. Gnidovca ima 116 študentov. Najmlajša med enotami je Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Poleg spoznavanja vere je posebna skrb namenjena glasbi, športu, negovanju stika z naravo ter praktičnemu pouku ročnih spretnosti.


Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda sv. Stanislava na Štuli 23 v Šentvidu nad Ljubljano. Po telefonu lahko pokličete v tajništvo gimnazije na tel. št. 01/582–22–45, svetovalno službo na tel. št. 01/582–22–10 ali tajništvo Zavoda na tel. št. 01/582–22–59. E-pošto lahko naslovite na naslov[email protected], dejavnost predstavljenih ustanov pa je na voljo tudi na spletni strani.

 

Objavljeno 12. 02. 2013

Podobni prispevki