VATIKAN (sreda, 21. maj 2014, RV) – Papež Frančišek je med današnjo splošno avdienco nadaljeval s pojasnjevanjem darov Svetega Duha. V dosedanjih katehezah je od sedmih darov predstavil že štiri: dar modrosti, umnosti, sveta in moči. Danes pa je govoril o daru vednosti. »Ko govorimo o vednosti, takoj pomislimo na človekovo zmožnost, da vedno bolj spoznava stvarnost, ki ga obdaja, in odkriva zakone, ki urejajo naravo in vesolje,« je papež začel današnjo katehezo. Vednost, ki prihaja od Svetega Duha, pa ni omejena na človeško vednost, ampak je poseben dar, ki nam pomaga, da preko stvarstva sprejmemo veličino in ljubezen Boga ter njegovo tesno povezanost z vsakim ustvarjenim bitjem.

Stvarstvo kot znamenje neskončne Božje ljubezni do nas
Ko so naše oči razsvetljene z Duhom, se ob lepoti narave in mogočnosti kozmosa odprejo za kontemplacijo Boga. Vodijo nas v »odkritje, kako nam vsaka stvar govori o Njem in kako nam vsaka stvar govori o njegovi ljubezni«, je pojasnjeval sveti oče. Vse to v nas zbuja veliko začudenje in globok občutek hvaležnosti. Je občutek enak tistemu, ki ga doživljamo, ko občudujemo umetniško delo ali kakšno drugo čudovito stvar, ki je sad človekove umske sposobnosti ali ustvarjalnosti. »Pred vsem tem nas Sveti Duh vodi, da slavimo Gospoda v globini svojega srca ter v vsem, kar imamo in kar smo, prepoznamo neizmeren dar Boga in znamenje njegove neskončne ljubezni do nas.«

»Bog je videl, da je zelo dobro«
V nadaljevanju kateheze je papež spomnil na Prvo Mojzesovo knjigo, kjer je ravno na začetku Svetega pismo izpostavljeno, da je Bogu všeč, kar je ustvaril, pri čemer se ponavlja poudarek na lepoti in dobroti vsake stvari. Ob koncu vsakega dne je zapisano: »Bog je videl, da je dobro.« In če Bog vidi, da je to, kar je ustvarjeno, dobro in lepo, potem moramo tudi mi videti, kako je stvarstvo nekaj dobrega in lepega. In to je po Frančiškovih besedah dar vednosti. Spodbudil je, naj Boga slavimo in se mu zahvaljujemo, da nam je dal toliko lepote.

Ko pa je Bog ustvaril človeka, je nadaljeval papež, v Svetem pismu ne piše »Bog je videl, da je dobro«, ampak, da je bilo »zelo dobro«. Približa nas k sebi. V Božjih očeh smo najlepši, najpomembnejši, najboljši v stvarstvu. Še angeli so pod nami, mi smo več kot angeli, je pripomnil. Gospod nas ima rad in za to se mu moramo zahvaljevati.

Dar vednosti nas postavlja v »globoko uglašenost s Stvarnikom« in nas naredi soudeležene v jasnini njegovega pogleda in njegovega presojanja. V tej perspektivi zmoremo v moškem in ženski videti vrh stvarjenja, kot izpolnitev načrta ljubezni, ki je odtisnjen v vsakega od nas in po katerem se prepoznavamo kot bratje in sestre.

Stvarstvo je čudovit dar, ki nam ga je poklonil Bog
»Vse to,« je poudaril papež, »je razlog za vedrino in mir, iz kristjana naredi radostnega Božjega pričevalca, po sledi sv. Frančiška Asiškega in mnogih svetnikov, ki so znali slaviti in opevati njegovo ljubezen preko kontemplacije stvarstva.« Dar vednosti pa nam obenem pomaga, da ne pademo v nekatere pretirane ali napačne drže, med katerimi je Frančišek navedel dve. Prva predstavlja nevarnost, da se smatramo kot gospodarji stvarstva. Stvarstvo namreč ni lastnina, do katere se lahko vedemo oblastno, kot je nam všeč, še manj je last nekaterih. »Stvarstvo je dar, je čudovit dar, ki nam ga je poklonil Bog, da bi zanj skrbeli in ga uporabljali v korist vseh, vedno z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo,« je poudaril papež. Kot drugo napačno držo pa je navedel skušnjavo, da bi se zaustavili pri ustvarjenih bitjih, kot da bi to lahko dalo odgovor na vsa naša pričakovanja. Sveti Duh, s svojim darom vednosti, nam pomaga, da ne podležemo napačnim držam.

Frančišek se je zatem ponovno vrnil k prvi napačni drži in znova poudaril, da je stvarstvo treba varovati, ne pa si ga polastiti: »Je dar, ki nam ga je dal Gospod, je Božji dar nam. Mi smo varuhi stvarstva.« Ko stvarstvo izkoriščamo, uničujemo znamenje Božje ljubezni, je opozoril. Uničevati stvarstvo je reči Bogu, da nam ni všeč, da ni dobro, to pa je greh. Varovati stvarstvo pa pomeni varovati Božji dar, reči Bogu »hvala« in ne uničevati tega daru. Takšna mora biti naša drža do stvarstva, je izpostavil sveti oče, kajti če bomo mi uničevali stvarstvo, bo stvarstvo uničilo nas. Ob koncu kateheze je zbrane še povabil, naj prosijo Svetega Duha za dar vednosti, da bi bolje razumeli, da je stvarstvo najlepši Božji dar, saj je Bog sam rekel, da je dobro in da je poklon za najboljše, kar je ustvaril, to je človeška oseba.

Objavljeno 22. 05. 2014

Podobni prispevki