VATIKAN (sreda, 20. maj 2015, RV) – Sveti oče je med današnjo splošno avdienco spregovoril o poklicanosti družine k »vzgoji otrok, da bi ti rasli v odgovornosti zase in za druge«. Začel je s Pavlovimi besedami: »Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje« (Kol 3,20-21). Gre za zelo modro pravilo, je dodal papež Frančišek: otrok, ki posluša in uboga starše, ti pa mu ne ukazujejo na slab način, da mu ne bi vzeli poguma, in od njega ne pričakujejo stvari, ki jih še ni zmožen narediti. Po papeževih besedah je to ravnotežje pomembno za rast otrok v odgovornosti.

Kako danes vzgajati?
Da je naloga družine vzgajanje otrok, je nekaj očitnega, pa vendar v našem času ne manjka težav. Težko je vzgajati staršem, ki vidijo svoje otroke samo zvečer, ko se utrujeni od dela vrnejo domov – tisti, ki imajo delo. Še težje pa je ločenim staršem, ki so obteženi s tem svojim položajem, pri čemer se je papež obrnil na ločene pare ter jim dejal, naj otroci ne bodo tisti, ki morajo nositi težo ločitve. Pogosto namreč postanejo »talci«, ki se jih izrablja proti zakoncu: mama otroku govori slabo o očetu in oče mu govori slabo o mami.

Papež Frančišek se je oprl na dve izhodiščni vprašanji: Kako vzgajati? Kakšno je izročilo, ki ga danes posredujemo svojim otrokom? Intelektualci, kritiki vseh vrst, so utišali starše na tisoč načinov, da bi obvarovali mlade generacije pred resnično ali domnevno škodo družinske vzgoje. Družina je bila obtožena avtoritarizma, favoritizma, konformizma, čustvene represije, ki povzroča konflikte.

Starši, ki sami sebe izključijo iz vzgoje svojih otrok
Odprl se je prelom med družino in družbo ter spodkopal vzajemno zaupanje. Vzgojna zaveza družbe z družino je vstopila v krizo. Simptomov je veliko. Papež je kot primer navedel načete odnose med starši in učitelji v šoli, včasih prihaja do napetosti in medsebojnega nezaupanja, posledice pa seveda nosijo otroci. Po drugi strani so se pomnožili t.i. strokovnjaki, ki so zavzeli vlogo staršev tudi v najintimnejših vidikih vzgoje. O čustvenem življenju, o osebnosti in razvoju, o pravicah in dolžnostih poznajo strokovnjaki vse: cilje, utemeljitve, tehnike. Starši pa morajo samo poslušati, se učiti in se prilagoditi. Prikrajšani za svojo vlogo pogosto postanejo pretirano obteženi in posesivni do svojih otrok, tako da jih na koncu niti več ne opominjajo. Vedno bolj jih zaupajo strokovnjakom, tudi glede najbolj kočljivih in osebnih vidikov svojega življenja, s čimer se sami postavijo v kot. »In tako so starši danes v nevarnosti, da sami sebe izključijo iz življenja svojih otrok,« kar je po papeževem prepričanju velik problem. Danes se včasih zgodi, da učiteljica zaradi neke učenčeve napake povabi v šolo starše, in ko starši pridejo na razgovor, grajajo učiteljico in ne otroka. V preteklosti je bilo ravno obratno, kar je papež pojasnil s svojo osebno izkušnjo iz osnovne šole.

Obstajajo napake, ki jih smejo narediti samo starši
Očitno je, da takšna postavitev stvari ni dobra: ni harmonična in ni dialoška. Namesto da bi podpirala sodelovanje med družino in drugimi vzgojnimi ustanovami, ji nasprotuje. »Kako smo prišli do te točke?« se je vprašal Frančišek. Dejal je, da so starši, ali bolje, določeni vzgojni modeli v preteklosti, nedvomno imeli svoje omejitve. Res pa je tudi, da obstajajo napake, ki jih smejo narediti samo starši, kajti samo oni jih lahko popravijo na način, ki je nemogoč za kogar koli drugega. Po drugi strani je življenje postalo skopo s časom za pogovor, premišljevanje, soočanje. Starši so obremenjeni z delom in drugimi skrbmi ter v zadregi pred novimi zahtevami otrok in pred kompleksnostjo sedanjega življenja. Znajdejo se kakor paralizirani od strahu pred tem, da bi naredili napako. Problem pa ni samo v govorjenju, je pripomnil Frančišek. »Površinski pogovor ne vodi v resnično srečanje misli srca.« Povabil je, naj se vprašamo: Ali poskušamo razumeti, »kje« so dejansko otroci na njihovi poti? Kje je v resnici njihova duša, ali vemo? Predvsem pa: Ali želimo vedeti? Smo prepričani, da v resnici ne pričakujejo nekaj drugega?

Osnova je ljubezen
»Krščanske skupnosti so poklicane, da ponudijo podporo pri vzgojnem poslanstvu družin, kar počnejo predvsem z lučjo Božje besede,« je poudaril papež. Apostol Pavel govori o vzajemnosti dolžnosti med starši in otroki: »Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje« (Kol 3,20-21). V osnovi vsega je ljubezen, ki »ne sramoti, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli hudega … vse oprosti, vse veruje, vse upa, vse prenese« (Kor 13,5-6). Tudi v najboljših družinah se je treba prenašati in za to je potrebna velika potrpežljivost, je dejal papež in pripomnil, da se življenje ne dela v laboratoriju, ampak v realnosti.

Tudi v tem primeru milost Kristusove ljubezni vodi v izpolnitev to, kar je vpisano v človeško naravo. »Imamo veliko izjemnih zgledov krščanskih staršev, ki so polni človeške modrosti. Ti nam dokazujejo, da je dobra družinska vzgoja glavni steber humanizma.« »Njeno družbeno izžarevanje je vir, ki omogoča popraviti vrzeli, rane, očetovsko in materinska odsotnost, ki doleti nekatere otroke. To izžarevanje lahko naredi prave čudeže. In v Cerkvi se vsak dan dogajajo ti čudeži!« je poudaril Frančišek.

Čas je, da se očetje in matere vrnejo iz izgnanstva
Ob koncu kateheze je izrazil željo, da bi Gospod poklonil krščanskih družinam vero, svobodo in pogum, ki so potrebni za njihovo poslanstvo. Če bo družinska vzgoja ponovno našla določnost pri svojem protagonizmu, se bodo mnoge stvari spremenile na boljše, za negotove starše in razočarane otroke. »Čas je, da se očetje in matere vrnejo iz svojega izgnanstva, kajti sami sebe so izgnali iz vzgoje otrok, ter v polnosti prevzamejo svojo vzgojno vlogo,« je še izpostavil papež Frančišek. »Upamo, da nam bo Gospod dal to milost, da se ne bomo izključevali z vzgoje otrok. To lahko storijo samo ljubezen, nežnost in potrpežljivost.«

 

Objavljeno 20. 05. 2015

Podobni prispevki