S svojim podpisom zaščitimo človeško življenje

Na podlagi odločitve Sodišča Evropske unije v primeru Brüstle proti Greenpeace-u človeški zarodek (embrij) predstavlja začetek razvoja človeškega življenja. Evropska državljanska pobuda Eden izmed nas (One of Us) Evropsko unijo zato poziva k prenehanju financiranja dejavnosti, ki vodijo v uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja.

S to pobudo želijo doseči spremembo finančne uredbe Evropske unije, ki določa porabo njenega proračuna. Prepoved takšnega financiranja bo prispevala k večji usklajenosti znotraj EU. Za uspešnost pobude morajo državljani Evropske unije do 1. novembra 2013 zbrati milijon podpisov. Trenutno so jih v vseh državah zbrali 54.000.

Gre predvsem za raziskave na embrionalnih matičnih celicah, ki jih raziskovalci pridobijo iz človeških zarodkov in jih po končanem postopku zavržejo. Po trenutni zakonodaji obstaja nevarnost, da bo v nekaterih državah EU (v Veliki Britaniji, Belgiji in na Švedskem) omogočeno financiranje raziskav na embrionalnih matičnih celicah, v katerih bi lahko raziskovalci ustvarjali človeške zarodke v industrijske in komercialne namene.

Sporno je tudi doniranje skupnega evropskega denarja na področju t. i. reproduktivnega zdravja državam v razvoju. Evropska unija splava kot sredstva za uravnavanje rojstev načeloma ne spodbuja, a iz skupne blagajne pogosto financirajo programe, ki spodbujajo dostopnost do splava, kontracepcije in sterilizacije.


Dodatne informacije so na voljo na priloženi povezavi. Vodja pobude One of Us pri Zavodu iskreni.net je Tomaž Sokol, ki je dosegljiv na GSM: 041/269–757 ali po e-pošti na naslovu: [email protected], tiskovna predstavnica pa je Urška Makovec, ki je dosegljiva na GSM: 041/207–653 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Možnosti za podpis pobude

  1. Prek spleta na povezavi.
  2. Po navadni pošti. Na povezavi je na voljo obrazec, ki ga zainteresirani lahko pošljejo na naslov: Zavod iskreni.net, Stožice 56, 1000 Ljubljana.

Objavljeno 21. 10. 2013

Podobni prispevki