V tedniku Mladina je novinar Borut Mekina v petek, 9. marca 2012, objavil članek z naslovom Usodni Stres, v katerem obtožuje sedanjega ljubljanskega nadškofa msgr. dr. Antona Stresa, da je odgovoren za vse odločitve, zaradi katerih je prišlo do dolžniške krize, v kateri se je znašla mariborska nadškofija. Sedanji ljubljanski nadškof je bil kot pomožni škof v Mariboru v letih od 2000 do 2006 po svoji funkciji član – in samo član – gospodarskega sveta omenjene škofije. Ko je kot novoimenovani celjski škof leta aprila 2006 zapustil Maribor, je bilo finančno stanje tamkajšnje (nad)škofije neproblematično.

V članku Boruta Mekine je veliko navedenih številk močno pretiranih, podatki so pomešani in prikazani netočno, brez upoštevanja različnih pristojnosti, ki obstajajo tudi po slovenski zakonodaji. Besedilo je napisano tendenciozno. Glavne zadolžitve so na družbah Zvon 1 in Zvon 2, kjer so uprave in nadzorni sveti vse poslovne odločitve in strategije družb sprejemali samostojno, kar je v skladu z običajno prakso. Sedanji ljubljanski nadškof Anton Stres in nekdanji mariborski (nad)škof Franc Kramberger nikoli nista bila člana teh uprav. Potrebno je tudi poudariti, da se je glavni investicijski ciklus na Zvonu 1 zaradi T-2 začel proti koncu leta 2006 in v začetku leta 2007, ko je bil sedanji ljubljanski nadškof že škof v Celju.

Ob rob skonstruiranim obtožbam in obrekovanjem v Mladini, katerih namen je v času pred referendumom o Družinskem zakoniku več kot očiten, in ki želijo posebej prizadeti delavce v nekaterih podjetjih in male delničarje, izpostavljamo tudi dejstvo, da z menjavo lastnikov gospodarske družbe, ki so bile do sedaj v lasti Zvona 1 in Zvona 2, ne bodo utrpele nikakršne škode. Poleg tega sta renomirani svetovalni družbi AT-Karney in KPMG, ki so ju predlagale banke, še v avgustu 2010 z načrtom finančnega prestrukturiranja dokazovale, da je sanacija Zvona 1 in Zvona 2 možna in poslovno smiselna, vendar so ga nekatere banke kljub temu zavrnile, kar je končno pripeljalo do insolventnosti obeh družb.

Članek Boruta Mekine ni napisan z namenom objektivne informacije zainteresirane javnosti, ampak je poskus diskreditacije nadškofa Stresa, zato tovrstni način informiranja in manipulacije zavračamo.

Objavljeno 09. 03. 2012

Podobni prispevki