Tudi v Cerkvi na Slovenskem bomo v nedeljo, 2. februarja, praznovali 18. dan posvečenega življenja. Zbrali se bomo v župnijski cerkvi v Kosezah ob 15. uri.

Praznovanje dneva posvečenega življenja ustreza po besedah blaženega Janeza Pavla II. notranji nuji, da slovesneje hvalimo Boga in se mu zahvalimo za veliki dar posvečenega življenja, ki bogati in razveseljuje krščansko skupnost. Ker bo pokojni papež konec aprila razglašen za svetnika, smo za geslo letošnjega dneva posvečenega življenja izbrali »Totus tuus«, Ves tvoj.

Drugi namen tega dneva je, da bi Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje. Člani Božjega ljudstva naj bi ta dan globlje premišljevali nauk o posvečenem življenju in ga tako bolje razumeli.

Tretji namen pa zadeva nas posvečene osebe in nas vabi, da bi skupaj slovesno slavili čudovita dela, ki jih Bog dela po nas. Z jasnejšim pogledom vere naj bi odkrili žarke lepote, ki jih Duh razliva v našem načinu življenja, hkrati pa naj bi se še globlje zavedali, kako nenadomestljivo je naše poslanstvo v Cerkvi in svetu.

Poleg redovnikov in redovnic so prav vsi kristjani povabljeni, da se nam pridružijo pri sveti maši in se tako skupaj zahvalimo Bogu za dar posvečenega življenja.

s. Hermina Nemšak FBS

Objavljeno 22. 01. 2014

Podobni prispevki