»V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli« (Jn 1,11). Božja Beseda je prišla v svojo lastnino, kajti tako piše apostol: »V njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, najsi bodo prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno po njem in zanj« (Kol 1,16). »On je podoba nevidnega Boga, je prvorojenec vsega stvarstva« (Kol 1,15). »On je namreč Alfa in Omega, prvi in poslednji, začetek in konec« (Raz 22,13).

Toda njeni je niso sprejeli, kajti mnogi sprejemajo Kristusa v svojo hišo samo tako, kakor ga je sprejela neka žena po imenu Marta, ki je v svoji vnemi za postrežbo pozabila, da človek ne živi samo od kruha, medtem ko je njena sestra Marija sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo (Lk 10,38–42). »Človek namreč ne živi samo od kruha, temveč od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4).

Bratje in sestre, bližnji in daljni, verni in manj verni! Vaši škofje vam iskreno voščimo, da bi v letošnjem božičnem času in skozi vse prihajajoče leto kakor Martina sestra Marija vsak na svoj način sedli h Gospodovim nogam in prisluhnili, spokojno in zbrano prisluhnili Njegovi besedi: pred betlehemsko votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in pred sprejemnikom doma v hiši, pred odprto knjigo Besede pri poslušanju in pred zaprto knjigo Besede pri premišljevanju, pred glasom glasnika od zunaj in pred glasom vesti od znotraj, da bi hvalili Gospoda na cimbale poslušanja in na cimbale donenja (Ps 150,5). In naj nam sprejeta Beseda vsem daje moč, da bomo vedno bolj Božji otroci (Jn 1,12).

Vaši škofje

Objavljeno 09. 12. 2013

Podobni prispevki