Veliki četrtek

Na veliki četrtek, 24. marca 2016, bo ob 9.00 ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM v stolnici sv. Nikolaja daroval krizmeno mašo. Somaševanja se bosta udeležila pomožna škofa Jamnik in Šuštar ter duhovniki ljubljanske nadškofije.

Ob 18.30 bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM v stolnici daroval večerno mašo Gospodove večerje. Pri slovesnem bogoslužju bo sodeloval tudi pomožni škof Šuštar.

Škof Jamnik bo mašo ob 19.00 daroval v župnijski cerkvi Ljubljana – Sv. Križ.

 

Veliki petek

Na veliki petek, 25. marca 2016, bo ob 18.30 ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar v ljubljanski stolnici vodil bogoslužje velikega petka. Bogoslužja se bosta udeležila tudi nadškof Zore in pomožni škof Jamnik.

 

Velika sobota – velikonočna vigilija

Na veliko soboto, 26. marca 2016, ob 20.00 bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM v stolnici vodil velikonočno vigilijo.

Škof Jamnik bo vigilijo ob 18.30 vodil v župnijski cerkvi Ljubljana – Koseze.

Škof Šuštar pa bo vigilijo ob 19.30 daroval v župnijski cerkvi na Blokah.

 

Velika noč

Na veliko noč, 27. marca 2016, bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM ob 8.30 daroval vstajenjsko sv. mašo v stolnici sv. Nikolaja.

Nadškof Zore bo ob 15.00 v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah vodil votivno protipotresno pobožnost.

Škof Jamnik bo vstajenjsko sv. mašo ob 6.00 daroval v župnijski cerkvi v Besnici.

Škof Jamnik bo ob 10.00 daroval sveto mašo prav tako v župnijski cerkvi v Besnici.

Škof Šuštar bo ob 10.00 daroval sveto mašo v župnijski cerkvi v Kranjski Gori.

 

Objavljeno 21. 03. 2016

Podobni prispevki