Cvetna nedelja

Na cvetno nedeljo, 10. aprila 2022, bo ob 9.00 ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik na dvorišču nadškofijskega dvorca blagoslovil oljke in zelenje, nato bo v stolnici sv. Nikolaja daroval sveto mašo cvetne nedelje.

Ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar bo ob 10.00 blagoslovil zelenje in daroval sveto mašo cvetne nedelje v Dolnjem Logatcu.

Veliki četrtek

Na veliki četrtek, 14. aprila 2022, bo ob 9.00 ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM v stolnici sv. Nikolaja daroval krizmeno mašo. Somaševanja se bosta udeležila pomožna škofa Jamnik in Šuštar ter duhovniki ljubljanske nadškofije.

Ob 18.30 bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM v stolnici daroval večerno mašo Gospodove večerje.

Škof Jamnik bo mašo velikega četrtka ob 19.00 daroval v župnijski cerkvi na Viru.

Veliki petek

Na veliki petek, 15. aprila 2022, bo ob 18.30 ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar v ljubljanski stolnici vodil bogoslužje velikega petka. Bogoslužja se bosta udeležila tudi nadškof Zore in pomožni škof Jamnik.

Velika sobota – velikonočna vigilija

Na veliko soboto, 16. aprila 2022, ob 20.00 bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM v stolnici vodil velikonočno vigilijo.

Škof Jamnik bo vigilijo ob 19.00 obhajal v župnijski cerkvi Ljubljana – Štepanja vas.

Škof Šuštar pa bo vigilijo ob 19.00 vodil v župnijski cerkvi Kranj.

Velika noč

Na veliko noč, 17. aprila 2022, bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM ob 8.30 daroval vstajenjsko sv. mašo v stolnici sv. Nikolaja.

Nadškof Zore bo ob 15.00 v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani vodil votivno protipotresno pobožnost.

Škof Jamnik bo praznično sv. mašo ob 10.00 daroval v župnijski cerkvi v Poljanah nad Škofjo Loko.

Škof Šuštar bo praznično sv. mašo ob 10.00 daroval v župnijski cerkvi v Mekinjah.

Objavljeno 11. 04. 2022

Podobni prispevki