Apostolski administrator ljubljanske nadškofije škof msgr. Andrej Glavan je v ponedeljek, 1. septembra, daroval sveto mašo ob začetku šolskega leta Škofijske klasične gimnazije (ŠKG) in ob 21-letnici ponovnega začetka gimnazije. Po sveti maši pa je sledil blagoslov novih prostorov Osnovne šole Alojzija Šuštarja ter Vrtca Dobrega pastirja.

Škof Andrej Glavan je ob blagoslovu dejal: »Zdaj pa je naloga vas pedagogov, vzgojiteljev in učencev, da v te prostore vdihnete Duha, za celostno in duhovno rast v medsebojni povezanosti in solidarnosti ter zdravi tekmovalnosti. Bodite trden zgled otrokom, vzgajajte jih z znanjem, besedo in z zgledom. Imejte pred seboj jasno vizijo in te mlade jasno peljite po začrtani poti.« Škof je dodal, da se Cerkev zaveda »da je katoliško šolstvo ena od temeljnih dejavnosti, na katerih se kasneje gradi pastorala, ker gre za vzgojo nosilcev te pastorale. Vlaganje v šolstvo je tudi nesebični prispevek Cerkve k skupnemu dobremu naše družbe. Otroke, mlade generacije, želimo pripraviti na odgovorno življenje v družbi in si prizadevamo, da bi jim privzgojili tiste vrednote, iz katerih bo rastla svetlejša prihodnost slovenskega naroda.«

Dr. Roman Globokar, direktor Zavoda sv. Stanislava, se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki so na različne načine prispevali k uspešnemu dokončanju gradnje novih prostorov, in dejal:
»Z današnjim dnem Zavod sv. Stanislava postaja prostor celostne vzgoje in izobraževanja od vrtca do konca srednje šole. S tem nadgrajujemo vizijo, ki jo je za to ustanovo na začetku 20. stoletja začrtal njen ustanovitelj škof Anton Bonaventura Jeglič. Jeglič je večkrat poudarjal, da mora šola poskrbeti za široko znanje in za plemenitost duha. Samo ustvarjalne, razgledane in plemenite osebnosti bodo lahko ustvarjale boljšo in pravičnejšo družbo.
Zgodovina našega zavoda je prežeta z marsikatero grenko izkušnjo. Globoke rane so pustile tragične izkušnje prve in še posebej druge svetovne vojne. Prepričan sem, da prav trpljenje mnogih nedolžnih ljudi na tem mestu rojeva bogate sadove za današnje rodove otrok in mladih. Preteklim rodovom moramo biti hvaležni, da lahko živimo v miru in blagostanju. Hkrati pa si moramo z vsemi močmi prizadevati, da se podobne grozote ne bi nikoli več ponovile. V teh prostorih, ki so doživeli toliko trpljenja, želimo danes vzgojiti otroke in mlade v odprte, razumevajoče, sočutne in plemenite ljudi, ki bodo prispevali k izgradnji nove slovenske družbe, ki bo presegla stare delitve in bo zaživela na nov in bolj sproščen način.
Pri naših prizadevanjih nam kot svetilnik sveti nadškof Alojzij Šuštar, ki je bil v teh prostorih v letih od 1932 do 1940 dijak Škofijske klasične gimnazije. V letih po osamosvojitvi je bil tisti, ki je dokončno sprejel odločitev, da se na tem mestu obnovi vzgojno-izobraževalna dejavnost, in je 31. avgusta leta 1993 tudi odprl in blagoslovil obnovljene prostore našega zavoda. Po upokojitvi pa je od leta 1997 do svoje smrti 29. junija 2007 bival pri nas in bil zgled molitve in človeške dobrote.
Nadškof Šuštar je pomembna zgodovinska osebnost iz časa demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Bil je preudaren pastir, človek globoke osebne vere, odprt do vseh ljudi, demokratičen, vedno pripravljen na dialog, izredno čuteč do ljudi v stiski. Zelo si je prizadeval za spravo in moralno prerojenje našega naroda. Poudarjal je pomen vzgoje za izgradnjo boljše prihodnosti. V enem od svojih govorov je dejal: »Kjer človek v skupnosti doživlja moralne vrednote, dobroto in ljubezen, dobi najboljšo podlago za življenje.« Vsi zaposleni v našem zavodu si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi po zgledu nadškofa Šuštarja spodbujali vsakega otroka in najstnika, da bi v polnosti uresničil svoje osebne talente, da bi bil odprt in spoštljiv do drugih ter bi si skupaj njimi prizadeval za boljši in pravičnejši svet. Odprti smo za vse, ki sprejemajo koncept celostne vzgoje, ki spodbuja intelektualni, čustveni, socialni, telesni, moralni in duhovni razvoj posameznika. Zato novi prostori niso pridobitev samo za katoliško Cerkev, ampak tudi za širšo družbo. Z vlaganjem v šolstvo Cerkev pomembno prispeva k skupni blaginji naše države, in, upajmo, k svetlejši prihodnosti naše celotne skupnosti. Zato se lahko ob odprtju novih prostorov z nami veselijo prav vsi državljani.«

Objavljeno 02. 09. 2014

Podobni prispevki