Na praznik sv. Jožefa je nadškof msgr. Stanislav Zore blagoslovil novi del Duhovniškega doma Mane nobiscum v Ljubljani. Pri blagoslovu so bili še generalni vikar msgr. dr. Franci Šuštar in drugi duhovniki iz nadškofijskega ordinariata, arhitekt, direktor podjetja, ki je izvajalo gradbena dela, ter vodji gradbišča in nadzora.

Gospod nadškof in njegovi sodelavci so prepoznali potrebo po dodatnih zmogljivostih pri oskrbi duhovnikov v njihovi starosti. Sprejeli so odločitev, da se načrt uresniči z nakupom sosednje hiše Duhovniškega doma; po dolgem prizadevanju je prišlo do te rešitve. Arh. Matija Marinko je pripravil načrt, po katerem je bilo treba stavbo podreti in povsem na novo postaviti nizko energetsko stavbo, ki omogoča bivanje za šest oseb, vključuje pa še nekaj dragocenih prostorov, ki smo jih do zdaj pogrešali: skupni prostor za dnevno druženje, lekarna za medicinske in negovalne pripomočke ter knjižnica. Z nakupom zemljišča  smo pridobili še dragocen park z vrtno uto.

Temeljni kamen za novo zgradbo je bil blagoslovljen junija 2017. Po Božji dobroti je delo potekalo varno. Veliko razumevanje je pokazala Nadškofijska gospodarska uprava, ki je zagotavljala potrebna investicijska sredstva.

Vse to je prišlo do izraza tudi pri obhajanju svete daritve in blagoslovu. Uvodoma je ravnatelj doma msgr. Peter Zakrajšek pozdravil navzoče in dom izročil v varstvo sv. Jožefa, ki je znal tudi v nemogočih razmerah Jezusu in Mariji pripraviti dom. Hvaležno se je spomnil pokojnega ravnatelja dr. Jožeta Štupnikarja, ki si je prvi prizadeval, da bi se uresničilo to, kar je bilo na praznik blagoslovljeno. Gospod nadškof je v homiliji izhajal iz besed emavških učencev: Ostani z nama – Mane nobiscum. To povabilo ostaja trajno za vsakega; kako so to besedo živeli Gospodovi učenci, sveti Jožef, vse Božje ljudstvo in predvsem vsi, ki jim Duhovniški dom res pomeni dom v njihovem zadnjem življenjskem obdobju.  Pri sveti maši in blagoslovu so s petjem sodelovali bogoslovci pod vodstvom spirituala in prefekta dr. Matjaža Celarca in ob orgelski spremljavi prof. Gregorja Klančiča.

Po blagoslovu se je ravnatelj Duhovniškega doma posebej zahvalil redovnicam Marijinim sestram in  provincialki s. Slavica Lesjak MS.

Duhovniški dom v starem in novem delu je tako pripravljen sprejeti 22 duhovnikov.

Objavljeno 03. 04. 2019

Podobni prispevki