SVETI OČE!

Anton Stres CM, ljubljanski nadškof metropolit, z veliko duhovno vnemo, ki hkrati razodeva tudi čustva duhovnikov in vernikov, izročenih njegovi pastoralni skrbi, ponižno in radostno sporoča Vaši svetosti, da je 6. decembra 1461 rimsko nemški cesar Friderik III. iz habsburške rodovine ustanovil, 6. septembra 1462 pa papež Pij II. potrdil škofi jo s sedežem v Ljubljani.

Ko se spominja izrednih duhovnih dobrot, ki jih je prineslo sveto leto 2000, namerava odlični prosilec, zaupajoč v to izkušnjo, ob proslavi 550-letnice ljubljanske Cerkve napovedati različne svete obrede, pobožnosti in bogoslužja Božje besede v času od 6. decembra tekočega leta do 12. decembra 2012, pri katerih naj bi bila dana čim večja priložnost za vreden prejem svetih zakramentov; prav tako naj bi se spodbujala dela nadnaravne bratske ljubezni. S tem naj bi se tako pri posameznih vernikih kakor tudi v različnih občestvih škofijske skupnosti duhovna prenova, napovedana za veliki jubilej, po Božji milosti čudovito utrjevala in poglabljala.

Temu zaželenemu namenu naj bi posebej pripomogel dar svetih odpustkov, ki bi bili, tako se zaupno prosi, tudi izraz in dokaz očetovske naklonjenosti Vaše svetosti, in hkrati spodbuda, da se v vsej škofi ji utrdi hierarhična in sinovska povezava z Vašo svetostjo in lastnim škofom.

30. novembra 2011, na praznik sv. apostola Andreja

APOSTOLSKA PENITENCIARIJA, v moči pooblastil, prejetih od svetega očeta, obdaruje jubilejno leto s popolnim odpustkom pod običajnimi pogoji (zakramentalna spoved, prejem svetega obhajila, molitev po namenu sv. očeta), ki ga prejmejo resnično skesani verniki in ga lahko darujejo kot prošnjo tudi za duše v vicah, če obiščejo ljubljansko stolnico kot romarji in so tam navzoči pri kakšnem svetem obredu, pri kakšni drugi pobožnosti ali če se vsaj pred grobovi škofov nekaj časa pobožno pomudijo, sklenejo pa to pobožnost z molitvijo očenaša, apostolske vere in počastitvijo Božje Matere, device Marije.

Pobožni verniki, ki jih ovirata starost ali kakšna resna bolezen, morejo prav tako prejeti popolni odpustek, da le niso navezani na kakršen koli greh in imajo namen, čim prej bo mogoče, izpolniti tri običajne pogoje, če se duhovno pridružijo jubilejnim slovesnostim ali romanjem s tem, da usmiljenemu Bogu darujejo svoje molitve in trpljenje.

Da bi bil pristop k tem virom Božjega usmiljenja in odpuščanja čim lažji, ta Penitenciarija vljudno prosi stolne kanonike in druge duhovnike pri stolnici, da radi in velikodušno ustrežejo vsem, ki se želijo spovedati.

Vse to velja za letošnji jubilej ljubljanske Cerkve.

Neveljavno je vse, kar bi temu nasprotovalo.

Po naročilu kardinala

Joannesa Franciscusa Girottija OFMConv

Ep. Tit. Metensis, Regens

 

Jaonnes Maria Gervais

Ad. a Stud.

Objavljeno 11. 12. 2011

Podobni prispevki