Katehetski simpozij, ki ga pripravljamo 44. leto zapored, bo od 2. do 7. februarja 2014 potekal v Gnidovčevem domu na Mirenskem gradu, od 9. do 14. februarja 2014 pri Sv. Jožefu v Celju, krajši obliki pa od 16. do 19. februarja 2014 v Domu duhovnosti Kančevci in od 10. do 12. marca 2014 v Hiši kruha pri Svetem Duhu pri Škofji Loki.

Namenjen je katehetom, katehistom in katehistinjam, ki so poklicani, da katehetsko poslanstvo krepijo in poglabljajo tudi z rednim usposabljanjem in izobraževanjem. Program simpozija se vsako leto sooča s konkretnimi znamenji časa in odgovarja na sodobne katehetske izzive. Odzivi udeležencev kažejo, da spoznanja in izkušnje, ki jih pridobijo na simpoziju, uspešno prenašajo v prakso oziroma konkretno poučevanje verouka.

Na tokratnem simpoziju bomo ob Svetem pismu razmišljali o svoji poklicanosti, se dotaknili motivacije in iskali načine, kako pristopiti h katehizirancem, ki potrebujejo našo posebno pozornost. Učili se bomo tudi načrtovati in pogledali, kaj vse bo prinesel slovenski katehetski načrt. Ob vsem naštetem pa bo seveda dovolj časa za sproščeno srečevanje in izmenjavo izkušenj. Popoldanski del bo namenjen delavnicam, v katerih bodo udeleženci spoznavali metode dela s Svetim pismom pri katehezi, načine sodelovanja pri sveti maši in skušali oblikovati svoj načrt za katehezo.

Predavatelji:

– dr. p. Ivan Platovnjak: Poklicani, da bi bili z Njim, poslani, da bi bili Njegovi sodelavci,
– Matej Cepin: Načrt – odgovor na mojo poklicanost, ekipa za pripravo katehetskega načrta: Katehetski načrt,
– Silva Matos: Občestvo – motivacija in sodelovanje
– mag. Milena Pačnik: Ko je težko …, iščem poti: Kako katehiziranca umiriti in motivirati?

Prijave:
– za KS na Mirenskem gradu do 27. januarja 2014: po pošti: Slovenski katehetski urad, Poljanska 2, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-72-88, 031/312-110, e–pošta: [email protected], spletna prijava: http://sku.rkc.si;

– za KS v Celju do 5. februarja 2014: po pošti: Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, 3000 Celje, tel. 0590/73-800, e-pošta: [email protected], spletna prijava: http://sku.rkc.si;

– za KS v Kančevcih (krajša oblika) do 12. februarja 2014: po pošti: Škofi ja Murska Sobota, Pastoralna služba, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota, tel. 0590/80-617 ali 0590/80-620, e-pošta: [email protected], spletna prijava: http://sku.rkc.si;

– za KS pri Svetem Duhu (krajša oblika) do 6. marca 2014: po pošti: Škofi jski katehetski urad, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, tel. 01/234-75-83, e-pošta: [email protected], spletna prijava: http://sku.rkc.si.

Naj bo katehetski simpozij priložnost za rast in poglobitev našega katehetskega poslanstva!

Slovenski katehetski urad

Objavljeno 06. 01. 2014

Podobni prispevki