Ob 30. obletnici razglasitve Marije Pomagaj na Brezjah je ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM daroval sveto mašo, po maši pa je sledil koncert Slovenskega okteta. Že pred praznovanjem je nadškof nagovoril svoje sledilce preko Facebook-a in omenjeno praznovanje povezal s sinodo mladih, ki v teh dneh poteka v Rimu.

Nagovor nadškofa pri sveti maši:

V sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je takratnega rektorja brezjanske cerkve p. Feliksa Anžela navdihnila misel, da bi poleg drugih slovenskih bazilik tudi brezjanska cerkev postala bazilika. Zbral je vse potrebne dokumente in ostalo gradivo, ter ga skupaj s prošnjo takratnega ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja poslal v Rim papežu Janezu Pavlu II., ki je ob svojem prvem obisku Slovenije leta 1996 tudi sam obiskal brezjansko baziliko. Papež je odgovoril pozitivno in tako je bila bazilika razglašena na današnji dan, 5. oktobra 1988, torej natanko pred tridesetimi leti. Zato smo se nocoj v hvaležnosti zbrali v Baziliki Marije Pomagaj, ki je medtem postala tudi Narodno Marijansko svetišče. Hvaležno molimo za pokojnega p. Feliksa Anžela, ki je uredil vse potrebno za razglasitev bazilike in bil njen prvi rektor, hvaležno se spominjamo in se priporočamo dobrotni priprošnji sv. papeža Janeza Pavla II., čigar relikvije so na stranskem oltarju. Z vsem zaupanjem Boga prosimo za vse pretekle, sedanje in prihodnje romarje k Mariji Pomagaj, da bi po njeni priprošnji postali dobri ljudje in dobri kristjani ter bi pogumno stopali po poti evangelija ne glede na ugodne ali neugodne okoliščine.

Kaj pa pravzaprav pomeni manjša bazilika, bazilika minor? Ko je leta 1300 papež Bonifacij VIII. razglasil prvo sveto leto in vse kristjane povabil naj poromajo v Rim, so se začela v Cerkvi svetoletna romanja v štiri velike papeške bazilike v Rimu. Ker pa so bila takšna romanja za večino kristjanov nemogoča, so papeži s posebnim odlokom nekatere cerkve povzdignili v bazilike in jih s tem pridružili štirim velikim rimskim bazilikam ter jim podelili nekatere privilegije. Tem bazilikam zunaj Rima pravimo manjša bazilika. Tako je bilo omogočeno, da kar največ ljudi lahko roma v bazilike in tam prejme milosti, ki jih Bog in Cerkev naklanjata svojim vernikom. Naslov manjše bazilike izraža posebno vez z rimsko Cerkvijo in s svetim očetom.

Verniki, ki obiščejo baziliko v njej prisostvujejo obredu ter zmolijo vsaj očenaš in vero, lahko pridobijo popolni odpustek pod običajnimi pogoji (spoved, obhajilo in molitev po papeževem namenu). Te odpustke lahko v Baziliki Marije Pomagaj dobite ob naslednjih priložnostih: ob obletnici posvečenja bazilike 7. oktobra, ob praznovanju zavetnice Marije Pomagaj 24. maja, na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija, ob obletnici razglasitve bazilike 5. oktobra, ob dnevu, ki ga določi krajevni škof in enkrat v letu po lastni izbiri vernika.

Bazilika lahko v svoji ornamentiki, grbu in okrasju uporablja papeški simbol prekrižanih ključev. Simboli, ki ponazarjajo baziliko, so: prekrižani papeški ključi, poseben dežnik, imenovan ombrellino, ki se lahko uporablja v procesijah namesto običajnega neba, ter zvonček – tintinabulum, kateri je nameščen na drogu in se ga običajno nosi v sprevodih in procesijah.

Poleg tega se mora v bazilikah bogoslužje obhajati slovesno, poskrbljeno mora biti za dovolj spovednikov, ki so na razpolago obiskovalcem in romarjem za sv. spoved. Bazilika mora biti dovolj velika in imeti primeren oltarni prostor. Imeti mora tudi slovesnejši stol za duhovnika, ki vodi bogoslužje. Običajno so bazilike okrašene tudi s papeškim grbom ter grbi trenutnega papeža in papeža, ki je baziliko razglasil.

Kot smo slišali, naslov manjše bazilike izraža posebno vez z rimsko Cerkvijo in s svetim očetom. Tridesetletnico razglasitve bazilike na Brezjah praznujemo v času, ko se je v Rimu pod predsedovanjem papeža Frančiška začela sinoda o mladih. Razmišljanja in iskanja potekajo pod geslom mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Zastopnik Slovenske škofovske konference na sinodi, mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v svojem prispevku na sinodi povedal: „Preden sem prišel na sinodo, so mi mladi naročili, naj povem, da si mladi v Sloveniji ne želijo krščanstva brez Kristusa, pobožnosti brez Boga in da ne želijo živeti v svetu brez obljube večnega življenja. Mladi kristjani v Sloveniji si želijo Kristusa, vidnega v Cerkvi in v predstavnikih tega živega telesa.“

Kristus, Bog in obljuba večnega življenja. Kako pomembno je, da tudi mi stopamo v ta odnos vere in ljubezni, ki edini obljublja in poraja življenje, ki je več kot jed in več kot obleka, več kot dobro počutje in več kot kariera. Nocojšnje praznovanje želimo nameniti tudi prošnji k Bogu po Mariji Pomagaj, naj navdihuje starše, duhovnike in vse druge, da bomo svojo vero znali tako živeti, da bodo mladi tudi po našem zgledu zahrepeneli po Kristusu, po Bogu in po obljubi večnega življenja.

Tridesetletnico razglasitve brezjanske bazilike obhajamo tudi v obdobju hudih napadov na Cerkev. Ne samo od zunaj, tudi znotraj Cerkve napadajo svetega očeta Frančiška in skušajo razdeliti enotno Kristusovo telo. Zato se je papež Frančišek odločil, da bo vernike po vsem svetu povabil, naj skozi ves mesec oktober, skozi mesec rožnega venca, vsak dan molijo rožni venec. Na koncu rožnega venca naj vsak dan zmolimo Pod tvoje varstvo pribežimo in molitev k svetemu nadangelu Mihaelu. Na ta način naj se kot Božje ljudstvo v občestvu in pokori povežemo v prošnji sveti Božji Materi in svetemu nadangelu Mihaelu, naj varuje Cerkev pred napadi hudega duha, za katerega se zdi, da nas hoče ločiti od Boga in nas razdeliti med seboj. Po papeževih besedah ga more premagati samo molitev, saj je Jezus učencem dejal: „Ta rod se lahko izžene le z molitvijo“ (Mr 9,29).

Povabim vas, da nocoj in vsak dan v mesecu oktobru odgovorimo na papeževo povabilo in zmolimo, kar nas je prosil. Zato to razmišljanje sklenimo s skupno molitvijo k Materi Božji, na koncu svete maše, pred blagoslovom, pa bomo zmolili še k nadangelu Mihaelu.

 

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!

 

Sv. nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Ukroti naj ga Bog, ponižno za to prosimo.

In ti, vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z božjo močjo v pekel pahni. Amen.

Celoten nagovor nadškofa lahko poslušate na Soundcloud računu p. Ivana Hercega DJ:

Foto: p. Ivan Rampre DJ

Objavljeno 06. 10. 2018

Podobni prispevki