V župniji Ljubljana – Črnuče smo ob 150-letnici ustanovitve župnije izdali monografijo. Praznovanje smo lani oktobra pričeli na praznik farnih zavetnikov Simona in Juda Tadeja, letos pa ga končujemo s predstavitvijo monografije Tam čez Savo, na Črnučah, na predvečer praznovanja farnih zavetnikov v nedeljo, 27. oktobra 2013.

Program praznovanja

V župniji bomo okroglo obletnico zaznamovali s celodnevnim češčenje Najsvetejšega. Dopoldne bosta dve maši, ob 15.00 pa bo maša v znakovnem jeziku za gluhe. Češčenje se bo nadaljevalo do 17.30, ko bodo pete litanije Srca Jezusovega. Ob 18.00 bo slovesna maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, prepeval pa bo združen zbor (Plamen in Domenaj). Po maši bo predstavitev knjige v Slomškovem domu. Ob kulturnem programu (oktet Zven) in prebiranju glos Damijana Kurenta bo monografijo predstavil urednik dr. France M. Dolinar.

Nastajanje monografije

Ideja o izdaji publikacije se je porodila septembra lansko leto. Januarja letos smo pričeli s srečanji urednika in nekaterimi soavtorji. Maja so nastali prvi prispevki, z zbiranjem le-teh pa smo nadaljevali do sredine avgusta. Strokovne sodelavce je zbral dr. Dolinar, ostali pa smo iz župnijskega občestva. Avtorjev je več kot 10.

Predstavljen je pomen župnije od začetkov krščanstva prek posameznih koncilov do danes. Osvetljen je čas od prve cerkve na Črnučah (začetek 16. stoletja) do ustanovitve vikariata (1764) in čas do ustanovitve župnije Črnuče, ki je predhodno teritorialno spadala pod pražupnijo Mengeš.

Bralec bo lahko spoznal povezave z Oglejem in Gorico, kamor je ozemlje župnije spadalo nekaj časa. Spoznamo življenje po posameznih obdobjih: podiranje in gradnja novih cerkva in vsega, kar sodi med začetke življenja župnije; sodelavce nekdaj in danes (cerkovniki, organisti, ŽPS, Karitas, …), razvoj kraja, poseljevanje v drugi polovici 20. stoletja, misijoni, romanja, razne dejavnosti (pevski zbori, oratorij, delo z mladimi), obnova cerkva in nove pridobitve, gradnja Slomškovega doma ipd.

Besedilo je pripravil črnuški župnik Stanko Štefanič, ki je za dodatne informacije na voljo po tel. št. 01/561–28–82 ali po e-pošti na naslovu [email protected].

Objavljeno 25. 10. 2013

Podobni prispevki