Ob letošnjem 21. svetovnem dnevu bolnikov, ki bo potekal 11. februarja, na liturgični spomin Lurške Matere Božje, bodo verniki lahko prejeli odpustke. Apostolska penitenciarija podeljuje popolni odpustek vsem vernikom, ki se bodo zares spokorjeni in pod običajnimi pogoji, to so pravilno opravljena sveta spoved, prejem zakramentalnega obhajila in molitev po namenu svetega očeta, od 7. do 11. februarja letos v marijanskem svetišču v Altöttingu ali na katerem drugem priznanem kraju, pobožno udeležili slovesnega praznovanja evharistije, darovane za namene svetovnega dneva bolnikov, in bodo zmolili Očenaš, Veroizpoved in prošnjo k Blaženi Devici Mariji.

Zaposleni v bolnišnicah
Verniki, ki v javnih bolnišnicah ali v drugih zasebnih ustanovah kot dobri Samarijan nudijo pomoč bolnim in se zaradi svoje službe ne morejo udeležiti prej omenjenih obredov, bodo prav tako prejeli popoln odpustek, če bodo v tistih dneh vsaj za kakšno uro širokosrčno nudili svojo pomoč, kot da jo nudijo samemu Jezusu Kristusu; zmoliti morajo tudi Očenaš, Veroizpoved in prošnjo k Blaženi Devici Mariji ter se zares spokoriti pod prej naštetimi pogoji.

Bolni in ostareli
Verniki, ki so bolni, starejši ali se zaradi kakšnega drugega razloga ne morejo udeležiti prej omenjenih slovesnosti, lahko premejo popolni odpustek, če se zares spokorijo in čimprej izpolnijo običajne pogoje ter duhovno sodelujejo pri svetih obredih med prej določenimi dnevi, še posebej med televizijskimi in radijskimi prenosi evharističnih slavij in posredovanjem poslanice svetega očeta; prav tako morajo pobožno moliti za vse bolne in preko Device Marije darovati Bogu svoje fizično in duhovno trpljenje.

Delni odpustek
Apostolska penitenciarija ob svetovnem dnevu bolnikov podeljuje tudi delni odpustek, in sicer vsem vernikom, ki se bodo od 7. do 11. februarja 2013 s skesanim srcem obrnili na usmiljenega Boga z vdanimi molitvami za bolne in v duhu sedanjega leta vere.

Vse človeško trpljenje je soudeleženo v Kristusovem trpljenju
Sicer pa v dekretu Apostolske penitenciarije piše, da se je odrešenje izpolnilo po svetem Kristusovem križu, oziroma po njegovem trpljenju. Vse človeško trpljenje je v resnici lahko soudeleženo v odrešenjskem trpljenju Gospoda. Apostol Pavel namreč pravi: »Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev« (Kol 1,24). V letu vere, ki je namenjeno izpovedovanju prave vere in njenemu razumevanju, je prav spomniti na nauk drugega vatikanskega koncila glede smisla krščanskega trpljenja in soudeleženosti v trpljenju bratov in sester. Koncilski dokument Apostolicam Actuositatem namreč trdi: »Ker so dela ljubezni in usmiljenja najodličnejše pričevanje krščanskega življenja, mora vzgoja za apostolat navajati tudi k izvrševanju teh del, da se verniki že od mladosti naučijo sočustvovati z brati in jim v stitki velikodušno pomagati.«

Objavljeno 06. 02. 2013

Podobni prispevki