VATIKAN (četrtek, 12. december 2013, RV) – Danes je izšla poslanico papeža Frančiška za 47. svetovni dan miru, ki bo potekal 1. januarja 2014. Dokument z naslovom Bratstvo, temelj in pot do miru so dopoldne predstavili na tiskovnem uradu Svetega sedeža, med govorniki pa je bil tudi kardinal Peter Turksun, predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir.

V poslanici, razdeljeni na deset poglavij, papež Frančišek poudari, da je bratstvo treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in o njem pričevati. »Bratstvo je namreč temeljna razsežnost človeka, ki je bitje odnosov. Živo zavedanje te odnosnosti nas vodi, da vidimo in obravnavamo vsako osebo kot pravo sestro in pravega brata,« piše papež. Izvor vsakega bratstva je družina, kjer se učimo te drže s pomočjo odgovornih vlog vseh družinskih članov, predvsem pa matere in očeta. Da bi bolje razumeli to poklicanost človeka k bratstvu, je pomembno, da poznamo Božji načrt, ki je predstavljen v svetih spisih, v nadaljevanju piše papež in spregovori o Abelu in Kajnu, ki sta v osnovi brata. Njuna pripoved nas uči, da je človeštvo poklicano k bratstvu, opozarja pa tudi na tragično možnost izdaje tega bratstva. O tem pričujejo vsakodnevni egoizem, ki je osnova mnogih vojn in krivic. Mnogi ljudje umirajo izpod roke brata in sestre, ki se ne znajo prepoznati kot taki, da so namreč ustvarjeni za vzajemnost, občestvo in dar. Bratstvo po Frančiškovih besedah izhaja iz Boga, ki je Oče vseh ljudi. Gre za osebno in konkretno ljubezen, ki s tem, da je sprejeta, postane izjemni dejavnik, ki spreminjanja življenje in odnose z drugimi ter uči solidarnosti. Človeško bratstvo je obnovljeno z Jezusom Kristusom in v njem. Križ je dokončni prostor utemeljitve bratstva, zapiše papež.

Iz vsega povedanega ni težko razumeti, da je bratstvo temelj in pot miru, prav tako pa je predpostavka za premagovanje revščine. Pomanjkanje bratstva med narodi in ljudmi je bistven razlog za revščino. Mnoge družbe namreč doživljajo globoko revščino odnosov, kar je povezano z odsotnostjo trdnih odnosov v družini in skupnosti. »Z zaskrbljenostjo spremljamo naraščanje raznih vrst stiske, izključevanja, osamljenosti in različnih oblik patološke odvisnosti. Takšna revščina se lahko preseže samo preko ponovnega odkritja in ovrednotenja bratskih odnosov znotraj družin in skupnosti, preko delitve veselja in žalosti, težav in uspehov, ki spremljajo življenje oseb,« izpostavlja papež. Dotakne se tudi relativne in absolutne revščine, potrebe po učinkoviti politiki, ki podpira bratstvo, ter družbenega nauka Cerkve. Kot bistveni način pospeševanja bratstva, ki je osnova za vse ostale, je po Frančiškovih besedah odločitev za zmeren življenjski stil in delitev lastnega bogastva, da bi se na ta način izkusilo bratsko občestvo z drugimi.

Bratstvo je treba odkriti tudi na področju ekonomije. Finančna in gospodarska kriza ima namreč svoj izvor v postopnem oddaljevanju človeka od Boga in bližnjega. Poseben poudarek pa papež Frančišek naredi na povezanosti bratstva in vojne ter vsem, ki z orožjem sejejo nasilje in smrt nameni poziv, naj v tistem, ki ga danes smatrajo za sovražnika, odkrijejo svojega brata in zaustavijo svojo roko. Poziva k odpovedi orožja in vabi k »srečanju drugega preko dialoga, odpuščanja in sprave, da bi se tako ponovno vzpostavili pravičnost, zaupanje in upanj. Papež dodaja, da dokler bo obstajala tako velika oboroženost kot je sedaj, se bodo vedno lahko našli novi izgovori za izbruh vojne. Posebej poziva k jedrski in kemični razorožitvi.

Velika ovira bratstvu sta tudi korupcija in organizirani kriminal, pri čemer sveti oče spregovori o vprašanju pravičnosti in človeškega dostojanstva, izpostavi probleme, kot so trgovina z drogo, prisilno delo in izkoriščanje, finančna špekulacija, prostitucija, zloraba mladoletnikov, trgovina z ljudmi in suženjstvo ter drugo. Frančišek ob koncu poslanice bratstvo poveže še z varovanjem in izkoriščanjem narave ter med drugim zapiše, da nam je narava dana na razpolago, mi pa smo poklicani, da z njo odgovorno ravnamo. »Vsaka naša dejavnost,« še zapiše papež Frančišek, »mora biti zaznamovana z držo služenja osebam, predvsem tistim najbolj oddaljenim in neznanim. Služenje je duša tistega bratstva, ki gradi mir.«

Objavljeno 12. 12. 2013

Podobni prispevki