VATIKAN (sreda, 22. januar 2014, RV) – Papež Frančišek je današnjo katehezo med splošno avdienco posvetil molitveni osmini za edinost med kristjani, ki se bo sklenila v soboto, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla. Ta dragocena duhovna pobuda po papeževih besedah povezuje krščanske skupnosti že več kot sto let. Gre za čas, posvečen molitvi za edinost vseh krščenih, v skladu s Kristusovo željo: »Da bi bili vsi eno« (Jn 17,21). Vsako leto določena ekumenska skupina pod vodstvom Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani izbere temo in pripravi priročnike za molitveno osmino. Letos so priročnike pripravile Cerkve in cerkvene skupnosti v Kanadi ter v ospredje postavile vprašanje sv. Pavla, zastavljeno kristjanom v Korintu: »Mar je Kristus razdeljen?« (1 Kor 1,13).

Kristus ni razdeljen
»Seveda Kristus ni bil razdeljen,« je papež poudaril vernikom, zbranim na Trgu sv. Petra, ter dodal, da moramo iskreno in z bolečino priznati, da naše skupnosti še vedno živijo v razdeljenosti, kar je v pohujšanje. »Razdelitve med našimi skupnostmi so pohujšanje,« je poudaril. Apostol Pavel piše: »Ta ali oni izmed vas pravi: ‘Jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov, jaz pa Kristusov.’« (1 Kor 1,12). Tudi tistih, ki izpovedujejo Kristusa kot svojega voditelja, Pavel ne odobrava, kajti Kristusovo ime uporabljajo za to, da bi se ločili od drugih znotraj krščanske skupnosti. »Kristusovo ime vendar ustvarja občestvo in edinost, ne razdelitve! Prišel je, da bi med nami ustvaril občestvo in ne da bi nas razdelil,« je poudaril papež Frančišek. »Krst in križ sta osrednja elementa, skupna Kristusovim učencem. Razdelitve namreč slabijo verodostojnost in učinkovitost našega prizadevanja za evangelizacijo in pomenijo nevarnost, da se križu odvzamejo njegovo moč.«

Prepoznajmo Božje milosti in se jih razveselimo
Pavel graja Korinčane zaradi njihovih razprav, a se prav tako zahvaljuje Gospodu za »milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej besedi in v vsem spoznanju« (1 Kor 1,4-5). Kot je zatrdil papež, te besede niso le navadna formalnost, ampak znamenje, da Pavel vidi predvsem darove, ki jih je Bog poklonil skupnosti. »Ta apostolova drža je spodbuda za nas in vsako krščansko skupnost, da z veseljem prepozna Božje darove, navzoče v drugih skupnostih. Kljub trpljenju zaradi razdelitev, ki žal še vedno ostajajo, sprejmimo Pavlove besede kot povabilo, naj se iskreno razveselimo milosti, ki jih je Bog dodelil drugim kristjanom,« je spodbudil sveti oče. »Imamo isti krst, istega Svetega Duha, ki nam je dal milosti. Prepoznajmo to in se razveselimo.«

Nadaljujmo z molitvijo za edinost med kristjani
Lepo je prepoznati milost, s kateri nas Bog blagoslavlja, je nadaljeval, ter v ostalih kristjanih najti nekaj, kar potrebujemo, kar bi lahko prejeli kot dar naših bratov in sester. Kanadska skupina, ki je pripravila priročnike za tokratno molitveno osmino, skupnosti ni povabila, naj pomislijo na tisto, kar bi lahko dale svojim bližnjim kristjanom, ampak jih je pozvala k srečanju, da bi razumele to, kar vsi lahko prejmejo od drugih. To zahteva nekaj več. »Zahteva veliko molitve, zahteva ponižnost, zahteva premislek in stalno spreobrnjenje. Nadaljujmo po tej poti in molimo za edinost med kristjani, da bo to pohujšanje izginilo in ga ne bo več med nami,«je papež sklenil katehezo.

Objavljeno 22. 01. 2014

Podobni prispevki