VATIKAN (nedelja, 31. marec 2013, RV) »Dragi bratje in sestre iz Rima in vsega sveta, blagoslovljeno veliko noč, blagoslovljeno veliko noč, s temi besedami je papež Frančišek začel poslanico Urbi et Orbi, mestu in svetu za veliko noč po vstajenski sveti maši, ki jo je na trgu svetega Petra pred tem daroval. Verniki, ki so popolnoma napolnili trg sv. Petra ter ulico sprave, so v ozračju velikonočnega dne spremljali besede svetega očeta ter na koncu, če so izpolnili pogoje, dobili od svetega očeta popolni odpustek, kakor tudi vsi, ki so ga spremljali preko različnih sredstev družbenega obveščanja in novih tehnologij. Sveti oče je sporočilo nadaljeval z besedami: »Kako zelo sem vesel, da vam lahko oznanim: Kristus je vstal! Želel bi, da to oznanilo dospe v vsak dom, v vsako družino, zlasti tja, kjer je še več trpljenja, v bolnišnice, v zapore…
Še posebej pa bi želel, da dospe v vsako srce, saj hoče Bog prav tja zasejati to blagovest: Jezus je vstal, še je upanje zate, nisi več pod oblastjo greha, zla! Zmagala je ljubezen, zmagalo je usmiljenje! Božje usmiljenje vedno zmaga!
Tudi mi se lahko kakor žene, Jezusove učenke, ki so šle h grobu in ga našle praznega, vprašamo, kaj pomeni ta dogodek (prim. Lk 24,4). Kaj pomeni, da je Jezus vstal? Pomeni, da je Božja ljubezen močnejša od zla in od same smrti; pomeni, da Božja ljubezen lahko preobrazi naše življenje, da dá zacveteti tistim puščavskim področjem, ki so v našem srcu.
Prav ta ljubezen, po kateri je Božji Sin postal človek in je šel vse do globin po poti ponižnosti in samopodaritve, vse do podzemlja, do brezna ločitve od Boga, prav ta usmiljena ljubezen je z lučjo preplavila mrtvo Jezusovo telo in ga preobrazila, mu dala preiti v večno življenje. Jezus se ni vrnil v prejšnje življenje, v zemeljsko življenje, ampak je vstopil v slavno Božje življenje; in tja je vstopil z našo človeškostjo; odprl nam je pot v prihodnost upanja.
Glejte, to je velika noč: je izhod, prehod človeka iz sužnosti greha, zla, v svobodo ljubezni, dobrega. Kajti Bog je življenje, samó življenje, in njegova slava smo mi, človek, ki živi (prim. Irenej, Adversus haereses, 4,20,5-7).
Dragi bratje in sestre, Kristus je umrl in je vstal enkrat za vselej in za vse, vendar pa se mora moč vstajenja, tega prehoda iz sužnosti zla v svobodo dobrega, udejanjati v vsakem času, v konkretnih okoljih našega bivanja, v našem vsakdanjem življenju. Koliko puščav mora človek prehoditi še danes! Zlasti puščavo, ki je v njem samem, kadar mu manjka ljubezni do Boga in bližnjega, ko mu manjka zavest, da je varuh vsega, kar nam je Stvarnik dal in nam še daje. Toda Božje usmiljenje lahko stori, da zacveti tudi najbolj suha zemlja, lahko vrne življenje tudi izsušenim kostem (prim. Ezk 37,1-14).
Tu je torej vabilo, s katerim se obračam na vse: sprejmimo milost Kristusovega vstajenja! Pustimo se preroditi Božjemu usmiljenju, pustimo se ljubiti Jezusu, pustimo, da moč njegove ljubezni preobrazi tudi naše življenje; in postanimo orodja tega usmiljenja, kanali, po katerih bo Bog lahko namakal zemljo, varoval vse stvarstvo ter dal zacveteti pravičnosti in miru.
In tako zaprosímo vstalega Jezusa, naj preobrazi smrt v življenje, naj spremeni sovraštvo v ljubezen, maščevanje v odpuščanje, vojno v mir. Da, Kristus je naš mir in po njem prosimo miru za ves svet.
Mir za Bližnji Vzhod, zlasti med Izraelci in Palestinci, ki se trudijo najti pot sloge, da bi se pogumno in razpoložljivo znova lotili pogajanj, ki naj končajo spor, ki traja že vse predolgo časa. Mir v Iraku, da se dokončno neha vsako nasilje in še posebej mir za ljubljeno Sirijo, za njeno prebivalstvo, ranjeno v sporu, in za številne begunce, ki pričakujejo pomoč in tolažbo. Koliko krvi je bilo prelite! In koliko trpljenja bo moralo še biti zadanega, preden bo uspelo najti politično rešitev krize?
Mir za Afriko, ki je še vedno prizorišče krvavih sporov. V Maliju, da bi našel edinost in stabilnost; in v Nigeriji, kjer žal ne prenehajo atentati, ki resno ogrožajo življenje tolikih nedolžnih, in kjer nemalo ljudi, celo otrok, teroristične skupine držijo kot talce. Mir na vzhodu Demokratične republike Kongo in v Centralnoafriški republiki, kjer so mnogi prisiljeni zapustiti svoje domove in še vedno žive v strahu.
Mir v Aziji, posebej na Korejskem polotoku, da bi presegli razlike in bi dozorel obnovljeni duh sprave.
Mir za ves svet, ki je še vedno tako razdeljen zaradi pohlepnosti tistih, ki iščejo lahke zaslužke, ranjen od sebičnosti, ki ogroža človeško življenje in družino, od sebičnosti, ki še vedno vodi trgovino z ljudmi, to najbolj razširjeno suženjstvo v našem enaindvajsetem stoletju. Mir vsemu svetu, ki ga trga nasilje, povezano s trgovino z mamili in grešnim izkoriščanjem naravnih virov. Mir tej naši Zemlji! Naj vstali Jezus prinese tolažbo vsem žrtvam naravnih nesreč in nas naredi za odgovorne varuhe stvarstva.
Dragi bratje in sestre, vsem vam, ki me poslušate v Rimu in kjerkoli na svetu, naslavljam vabilo iz psalma: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova ljubezen. Naj reče Izrael: ‘Vekomaj traja njegova ljubezen!’« (Ps 118,1-2).
Dragi bratje in sestre, ki ste z vsega sveta prišli na ta trg, srce krščanstva in vsem vam, ki ste povezani preko sredstev obveščanja, ponovno voščim blagoslovljeno veliko noč.
Ponesite v vaše družine, v vaše dežele sporočilo veselja, upanja in miru, ki se vsako leto na ta dan z močjo obnovi. Vstali Gospod, zmagovalec nad grehom in smtjo naj podpira vse, še posebej najbolj slabotne in revne.
Hvala za vašo navzočnost ter vaše pričevanje vere. Posebno misel in zahvalo namenjam tistim, ki so darovali te lepe rože, ki prihajajo iz Nizozemske.
Vsem iz srca ponavljam: Naj Vstali Kristus vodi vse vas in celotno človeštvo po poti pravičnosti, ljubezni in miru.

Objavljeno 31. 03. 2013

Podobni prispevki