TRG SV. PETRA (nedelja, 24. avgust 2014, RV) – »Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangelij današnje nedelje (Mt 16,13-20) je tisti znameniti, osrednji odlomek pri Mateju, v katerem Simon v imenu Dvanajsterih izpove svojo vero v Jezusa, kot Kristusa, Sina živega Boga’. Jezus zatem imenuje Petra za ‘blaženega’ zaradi vere, ki jo prepozna kot poseben Očetov dar in mu reče: ›Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev’. Za trenutek se ustavimo ob tem, ob dejstvu, da Jezus da Petru to novo ime: ‘Peter’, ki se ga v Jezusovem jeziku izgovori: ‘Kefa’, torej beseda, ki pomeni ‘skala’. V Svetem pismu se ta beseda ‘skala’ običajno nanaša na Boga. Jezus tako z njo poimenuje Simona, a ne zaradi njegovih odlik ali človeških zaslug, temveč zaradi njegove pristne in trdne vere, ki prihaja od zgoraj.« S temi besedami je papež Frančišek začel razlago evangeljskega odlomka 21. nedelje med letom z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra.

Po molitvi Angelovega češčenja in blagoslovu je sveti oče dejal: »Svojo misel še posebej namenjam ljubljeni deželi Ukrajini, kjer je danes državni praznik, vsem njenim sinovom in hčeram, njihovemu hrepenenju po miru in vedrini, ki ju ogrožata napetost ter spor, za katerega še ni znamenj pomiritve in ki povzroča med civilnim prebivalstvom toliko trpljenja. Gospodu Jezusu ter Mariji izročimo ves ta narod. Skupaj povezani molimo predvsem za žrtve, njihove družine in vse, ki trpijo. Od enega od škofov sem prejel pismo, v katerem opisuje vse to trpljenje. Molimo vsi skupaj k Mariji za to ljubljeno deželo Ukrajino na njen državni praznik: Zdrava Marija, milosti polna… Marija, Kraljica miru. Prosi za nas Nadalje je papež Frančišek pozdravil 600 mladih iz bergamske škofije, ki so peš priromali iz Assisija v Rim s skupaj s svojim škofom. Zbrani na Trgu sv. Petra so nosili napis: ‘Od Frančiška do Frančiška’. »Zares ste v redu vi iz Bergama. Sinoči mi je vaš škof, ki ga je spremljal eden vaših duhovnikov, pripovedoval, kako ste preživeli te dni na romanju. Čestitam! Domov se vrnite z željo, da bi vsem pričevali o lepoti krščanske vere.«

Zaupanja vredna vera
Jezus je v svojem srcu začutil veliko veselje, saj je v Simonu zaznal Očetovo roko, delovanje Svetega Duha. Prepoznal je, da je dal Bog Oče Simonu ‘zaupanja vredno vero’, na kateri bo On, torej Jezus, lahko zgradil svojo Cerkev, torej skupnost, vse nas. Jezus je namreč nameraval dati življenje ‘svoji’ Cerkvi, ljudstvu, ki ni več utemeljeno na potomstvu, temveč na veri, oziroma na odnosu z Njim samim, na odnosu ljubezni in zaupanja. Naš odnos z Jezusom gradi Cerkev. Da bi pa lahko začel s svojo Cerkvijo, je moral najti pri svojih učencih trdno vero, zaupanja vredno vero. In to je Jezus na tej točki poti moral preveriti.

Cerkev zgrajena na skali
Gospod ima v mislih podobo, da bo gradil, podobo skupnosti, kot zgradbe. Zato Simona, ko sliši njegovo pristno izpoved vere, imenuje ‘skala’, in s tem nakaže namen, da bo gradil svojo Cerkev na tej veri.

Dragi bratje in sestre, to kar se je na edinstven način zgodilo Petru, se zgodi tudi vsakemu kristjanu, v katerem zori iskrena vera v Jezusa Kristusa, Sina živega Boga. Današnji evangelij nagovarja tudi vsakega od nas. Kako je s tvojo vero? Vsakdo naj si v svojem srcu na to odgovori. Kako je s tvojo vero? Kakšna najde Gospod naša srca? Trdno srce kot skala ali peščeno srce, torej tako, ki dvomi, je nezaupljivo, skeptično? Za nas bo dobro, če bomo danes razmislili o tem. Če Gospod najde v našem srcu vero, ne rečem popolne, ampak iskreno, pristno, tedaj vidi v nas žive kamne, s katerimi bo gradil svojo skupnost. Temeljni kamen te skupnosti je Kristus, vogelni, edinstveni kamen. Prav tako pa je Peter skala, v kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Tudi vsak, ki je krščen je poklican da ponudi Jezusu svojo vero, sicer skromno, a iskreno, da bo On lahko danes in v vsakem delu sveta nadaljeval z gradnjo svoje Cerkve.

Ti si Kristus, Sin živega Boga
Tudi danes mnogi mislijo, da je Jezus velik prerok, učitelj modrosti, zgled pravičnosti… Tudi danes Jezus sprašuje svoje učence, torej vse nas: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Kaj mu bomo odgovorili? Pomislimo. Predvsem pa prosimo po priprošnji Device Marije Boga Očeta, naj nam podari milost, da bomo z iskrenim srcem odgovorili: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« To je izpoved vere, to je zares veroizpoved. Trikrat ponovimo skupaj: »Ti si Kristus, Sin živega Boga. Ti si Kristus, Sin živega Boga. Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Po molitvi Angelovega češčenja in blagoslovu je sveti oče dejal: »Svojo misel še posebej namenjam ljubljeni deželi Ukrajini, kjer je danes državni praznik, vsem njenim sinovom in hčeram, njihovemu hrepenenju po miru in vedrini, ki ju ogrožata napetost ter spor, za katerega še ni znamenj pomiritve in ki povzroča med civilnim prebivalstvom toliko trpljenja. Gospodu Jezusu ter Mariji izročimo ves ta narod. Skupaj povezani molimo predvsem za žrtve, njihove družine in vse, ki trpijo. Od enega od škofov sem prejel pismo, v katerem opisuje vse to trpljenje. Molimo vsi skupaj k Mariji za to ljubljeno deželo Ukrajino na njen državni praznik: Zdrava Marija, milosti polna… Marija, Kraljica miru. Prosi za nas

Objavljeno 25. 08. 2014

Podobni prispevki