»O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti!« (Ps 36,8).

Iz dneva v dan okušamo Božjo dobroto, ob zahvalni nedelji pa se mu želimo še posebej zahvaliti za vse dogodke, v katerih nam je razdajal svojo ljubezen, in vse ljudi, po katerih nam je dokazoval, da hodi z nami.

Gospod je bil z nami dober po daru svetega leta usmiljenja, v katerem smo v Jezusu Kristusu spoznavali obličje usmiljenega Očeta. Mnogi so prav po povabilu tega leta ponovno odkrili, da je Bog odpuščajoči Oče, in so se izročili objemu njegovega usmiljenja. Duhovnikom se zahvaljujem, ker so v tem letu na poseben način postajali orodje Božjega usmiljenja pri oznanjevanju Besede in podeljevanju zakramentov. Božjo dobroto smo doživeli tudi z obiskom milostnega kipa fatimske Matere Božje, ki je prebudila pobožnost in molitev vernih in poglobila odnos do Jezusa Kristusa.

Gospod je bil z nami dober po daru bratov in sester, po vsakem kristjanu in po vsakem človeku. Zahvaljujem se vsem bratom in sestram po naših župnijah, da ste bili blizu svojim duhovnikom, da ste z njimi sodelovali pri oblikovanju župnijskega življenja in pri vzdrževanju cerkva in župnišč. Zahvaljujem se vam, starši, da ste si prizadevali za vzgojo otrok in ste jih vodili z besedo in življenjem. Zahvaljujem se vsem, ki ste z molitvijo in pričevanjem krščanskega življenja posvečevali svoja delovna mesta in svoje sodelavce. Hvala lepa vsem, ki ste s svojimi darovi in sposobnostmi stopali tudi v oblikovanje javnega življenja in si prizadevali za naše skupno dobro.

Hvala tudi bratom in sestram redovnikom in redovnicam za požrtvovalno služenje ljudem in za pričevanje posvečenega življenja.

Na poseben način se želim zahvaliti vsem, ki na kakršen koli način delate za nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost že poklicanih. Naj vaše molitve, dragi bolni bratje in sestre, predvsem pa vaše žrtve in vztrajanje v tihi zvestobi prebudi pogum in veselje v srcih vseh poklicanih, da ne bomo pogrešali oznanjevalcev evangelija in delivcev kruha življenja.

Zahvaljujem se vam tudi, da molite za svoje duhovnike in za škofe, da bi bili ponižni služabniki ubogega in križanega Gospoda. Hvala vam tudi za dobronamerne spodbude in kritike, s katerimi pomagate pri iskanju pravih odgovorov na vprašanja, ki jih naš čas postavlja Cerkvi in vsem nam.

Vsak dan molim za vse vas in se Bogu za vas tudi zahvaljujem. Naj njegova dobrota blagoslavlja vašo dobroto.

msgr. Stanislav Zore OFM
nadškof

Objavljeno 04. 11. 2016

Podobni prispevki