Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Lenart nad Lušo 12
4227 Selca
tel.: 04/51-41-322
Oskrbovana iz Selc

Zavetnik: sv. Lenart, opat