Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Damjan Prošt
Duhovni pomočnik: prelat Anton Slabe
Duhovni pomočnik: p. Benedikt Lavrih DJ

Selca nad Škofjo Loko 10
4227 Selca
tel.: 04/51-02-800

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Več na …