Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Topol 18
1215 Medvode
tel.: 01/36-14-273
Oskrbovana iz Sore

Zavetnica: sv. Katarina, mučenka

Več na …