Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Jože Čuk
Duhovni pomočnik: mag. Anton Česen

Sora 15a
1215 Medvode
tel.: 01/36-11-534
[email protected]

Zavetnik: sv. Štefan, diakon, mučenec

Več na …