Marjan Smerke – Družina d. o. o

Župnija je bila s 1. 1. 2024 pridružena župniji Litija.