Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Marko Mrlak
Kaplan: Matej Rus

Valvazorjev trg 5
1270 Litija
tel.: 01/89-84-445
[email protected]

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof

Več na …