Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Cesta k cerkvi 7
1235 Radomlje
tel.: 01/72-27-100
Oskrbovana iz Radomelj

Zavetnica: sv. Katarina, mučenka