Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Janez Jarc

Cesta radomeljske čete 28
1235 Radomlje
tel.: 01/72-27-082

Zavetnica: sv. Marjeta, mučenka