Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Reteče 28
4220 Škofja Loka
tel.: 04/51-38-000
[email protected]
Oskrbovana iz Škofje Loke – Suha

Zavetnik: sv. Janez, evangelist

Več na …