Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Branko Potočnik

Suha 45
4220 Škofja Loka
tel.: 04/51-31-028

Zavetnik: sv. Janez Krstnik

Več na …