Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Kaplan: mag. Gregor Rogelj

Rakitna 55
1352 Preserje
Oskrbovana iz Preserja

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa