Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Jože Treven

Preserje 4
1352 Preserje
tel.: 01/36-31-144

Zavetnik: sv. Vid, mučenec