Marjan Smerke – Družina d.o.o

Ljubno 81
4244 Podnart
tel.: 04/53-31-203
Oskrbovana iz župnije Ovsiše

Zavetnica: Marija pomočnica

Več na …