Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Jože Tomšič

Ovsiše 30
4244 Podnart
tel.: 04/53-30-028

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof

Več na …