Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Duhovni pomočnik: Viktor Primožič

Kropa 71
4245 Kropa
tel.: 04/53-36-700
Oskrbovana iz Ovsiš

Zavetnik: sv. Lenart, opat