Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Zgornji Hotič 7
1270 Litija
Oskrbovana iz Kresnic

Zavetnica: sv. Helena, cesarica