Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: dr. Božidar Ogrinc

Kresnice 76
1281 Kresnice
tel.: 01/89-77-017
[email protected]

Zavetnik: sv. Benedikt, opat

Več na …