Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Davča 80
4228 Železniki
tel.: 04/51-96-073
Oskrbovana iz Sorice
Župnišče je preurejeno v dom duhovnih vaj

Župnijska cerkev je posvečena: naši ljubi Gospe presvetega Srca Jezusovega