Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnijski upravitelj: Mirko Turk

Spodnja Sorica 23
4229 Sorica
tel.: 04/51-98-000

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof